Mgr. Dmytro Romanovský


Telefon
603 565 676
327 312 907
E-mail
romanovsky.dmytro@dihk.cz
romanovsky@seznam.cz
rkf.caslav@dihk.cz
Web
http://www.farnost-caslav.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Čáslav
administrátor - spravuje farnost
Chotusice
administrátor excurrendo

Vikariátní funkce

Vikariát kutnohorsko-poděbradský
kaplan pro mládež

Diecézní a další funkce

člen sboru poradců (konzultorů)
člen kněžské rady
auditor
Diecézní církevní soud v Hradci Králové