Mgr. Dmytro Romanovský


Telefon
603 565 676
327 512 115
E-mail
romanovsky.dmytro@dihk.cz
romanovsky@seznam.cz
rkf.kutnahora@dihk.cz
Web
http://www.khfarnost.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Kutná Hora
farní vikář

Vikariátní funkce

Vikariát kutnohorsko-poděbradský
kaplan pro mládež

Diecézní a další funkce

auditor
Diecézní církevní soud v Hradci Králové