Miloš Pour


Telefon
604 284 033
E-mail
pour.milos@dihk.cz
pourmilos@seznam.cz
Svěcení
jáhen

Ustanovení a funkce

Lázně Bělohrad
bydlí ve farnosti