Bc.Th. Jan Pitřinec


Telefon
736 755 038
498 100 398
E-mail
pitrinec.jan@dihk.cz
jan.pitrinec@gmail.com
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Litomyšl
výpomocný duchovní