P. ThMgr. Teodor Mateusz Pająk, MSF


Telefon
731 598 858
E-mail
pajak.teodor@dihk.cz
teodormsf@wp.pl
rkf.novyhradek@dihk.cz
Web
http://www.farnostnovyhradek.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Nový Hrádek
administrátor - spravuje farnost