Mgr. Oldřich Kučera


Telefon
731 402 249
569 427 707
E-mail
kucera.oldrich@dihk.cz
olda.kucera@orlicko.cz
farnosthb@seznam.cz
rkf.havlickuvbrod@dihk.cz
Web
http://www.farnosthb.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Havlíčkův Brod
děkan - spravuje farnost
Pohled
administrátor excurrendo
Skuhrov u Havlíčkova Brodu
administrátor excurrendo

Vikariátní funkce

Vikariát Havlíčkův Brod
okrskový vikář

Diecézní a další funkce

člen sboru poradců (konzultorů)
člen kněžské rady