Vladimír Janouch


Telefon
603 480 598
E-mail
janouch.vladimir@dihk.cz
rkf.krouna@dihk.cz
rkf.krouna@centrum.cz
Web
http://farnost.krouna.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Krouna
děkan-farář - spravuje farnost
Pustá Kamenice
administrátor excurrendo