Mgr. Antonín Forbelský


Telefon
731 598 842
605 219 634
E-mail
forbelsky.antonin@dihk.cz
forbelsky@centrum.cz
farpar@volny.cz
rkf.pardubice@dihk.cz
Web
http://www.forbelsky.com
https://farnost-pardubice.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Pardubice
arciděkan - spravuje farnost
Mikulovice u Pardubic
administrátor excurrendo
Rosice nad Labem
administrátor excurrendo
Třebosice
administrátor excurrendo

Vikariátní funkce

Vikariát Pardubice
okrskový vikář

Diecézní a další funkce

člen kněžské rady
sídelní kanovník
Kolegiátní kapitula při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli