ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.


Telefon
604 829 217
495 211 194
E-mail
broz.vojtech@dihk.cz
vojtech.broz@centrum.cz
farnost.hk2@email.cz
rkf.hk.prazskepredmesti@dihk.cz
Web
http://www.farnosthkpp.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Hradec Králové - Pražské Předměstí
výpomocný duchovní

Diecézní a další funkce

spirituál pro trvalé jáhny
člen školské komise
spirituál církevní školy
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové
vyučuje na PdF UHK v Hradci Králové