Římskokatolická farnost Korouhev


Duchovní správa
Mgr. Ondřej Špinler (administrátor excurrendo)
Adresa sídla

č. p. 113
572 01 Sádek

IČO: 67440487

Číslo farnosti: 817207

E-mail
rkf.korouhev@dihk.cz
rkf.sadek@dihk.cz
farnostsadek@gmail.com
Web
http://www.rkfkorouhevsadek.webnode.cz
http://www.rkfkorouhevsadek.webnode.cz
Vikariát
Vikariát Litomyšl

Obce zasahující na území farnosti

Obec
Jimramov
Část obce
Sedliště
Kostel
kaple sv. Václava, mučedníka
Část obce
Trhonice
Obec
Korouhev
Část obce
Korouhev
Kostel
farní kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů
Část obce
Lačnov
ZSJ
Kateřinky
ZSJ
Maksičky