Římskokatolická farnost – děkanství Holohlavy


Duchovní správa
P. ThLic. Jerzy Stanisław Zięba, MSF (administrátor excurrendo)
doc. Mgr. Jan Hojda, Th.D. (bydlí ve farnosti)
Adresa sídla

Dlouhá 1
503 03 Holohlavy

IČO: 49334301

Číslo farnosti: 809601

Poštovní adresa
nám. Československé armády 1
551 01 Jaroměř
Telefon
491 812 490
E-mail
rkf.holohlavy@dihk.cz
farnost.holohlavy@seznam.cz
rkf.jaromer@dihk.cz
Web
http://www.jaromer.farnost.cz
Vikariát
Vikariát Hradec Králové