Ukončení školního roku 2020/21 v katedrále Svatého Ducha


Diecézní biskup ve farnostech
Datum:

Ve středu 30. června se katedrála zaplnila školáky, rodiči a učiteli, aby společně poděkovali za uplynulý školní rok. Biskup Jan popřál všem klidné prázdniny plné odpočinku k načerpání sil.  Děkovalo se a předávaly květiny, žáci devátých ročníků, kteří opouštějí školu si převzali absolventské šerpy. Mši svatou doprovodil školní kapela a sbor.