Slavnost Těla a Krve Páně


Diecézní biskup ve farnostech
Datum:

V neděli 6.6. prošel slavnostní průvod k uctění Těla a Krve Páně Velkým náměstím v Hradci Králové.

Mši svatou v katedrále Svatého Ducha celebroval diecézní biskup Jan Vokál. Po bohoslužbě se vydal průvod s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře byly pro tento účel postavené na Velkém náměstí a čtvrtý byl připraven v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde byl eucharistický průvod zakončen  chvalozpěvem Bože, chválíme Tebe.