Letnice v katedrále Svatého Ducha


Diecézní biskup ve farnostech
Datum:

O slavnosti Seslání Ducha Svatého 23.5. celebroval diecézní biskup Jan Vokál poutní mši svatou v hradecké katedrále. Při nedělní slavnosti proběhlo i biřmování, které rovněž udělil biřmovancům Mons. Jan Vokál.