Biřmování v Poličce


Diecézní biskup ve farnostech
Datum:

V kostele sv. Jakuba Staršího v Poličce udělil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál svátost biřmování 16 biřmovancům.