Biřmování v Klášterci nad Orlicí


Diecézní biskup ve farnostech
Datum:

Biskup Jan Vokál udělil 21.11. svátost křtu a svátost biřmování ve farním kostel Nejsvětější Trojice.