Zemřel kněz ThLic. Filip M. Ant. Stajner III. OP


Z diecéze
Datum:

Rozloučení proběhne v sobotu 8. května v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

P. ThLic. Filip M. Ant. Stajner III. OP 
 

Narodil se 29. července 1964 v Karlových Varech. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1991 v Olomouci. Po několikaletém studiu a kněžské službě ve Washingtonu DC působil v duchovní služně v Brně, Ústí nad Labem, Hoješíně, Mladé Boleslavi a v Římově, kde v roce 2000 vážně onemocněl. Jako zcela paralyzován vykonával službu spirituála Sdružení přátel A. B. Tomanové, které založil a dvou prezídií Legie Panny Marie, která se ho v jeho nemoci ujala a v Poděbradech mu 19 let poskytovala nezbytnou péči. 
 
Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze. 

Rozloučení proběhne  v sobotu 8. května 2021 v 11.00 hodin  v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Následně bude převezen  do Poděbrad, kde bude pohřben na místním hřbitově.


Další zprávy

Z diecéze

Nová ředitelka Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Mgr. Zuzana Šimůnková byla jmenována ředitelkou školy a své funkce se ujme 1. 7. 2021.
Česko

Aplikace Noc kostelů

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají.
Z Vatikánu

Papež František k médiím

Poselství Svatého otce Františka  k 55. světovému Dni sdělovacích prostředků 16. května 2021