Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Zajímá nás, jak mladí přemýšlí


Z diecéze , Synoda 2021-2024
Datum:

O Synodě mladých s Prokopem Brožem.

Říjen roku 2023 byl ve znamení biskupské synody, která se věnovala tématu synodality. V návaznosti na synodální proces bychom chtěli pozvat mladé naší diecéze k Synodě mladých. Proto na první měsíce roku 2024 připravujeme pro mladé synodální setkávání tak, abychom na Diecézním setkání mládeže v sobotu 23. března 2024 mohli dát prostor Synodě mladých naší diecéze. Chceme využít strukturu vikariátních kaplanů pro mládež, abychom mládež našich farností informovali, pozvali a uvedli do synodálního procesu.

Zeptali jsme se proto koordinátora Synody mladých ThLic.  Prokopa Brože, ThD.

V roce 2018 probíhala Synoda o mladých. Bude mít s tou aktuální Synodou mladých něco společného?

Už od ledna 2017 se připravovalo zasedání Biskupské synody na téma mladí, víra a rozlišování povolání. Reflektovala se současná situace mladých, do jednání vstupovali především ti, kdo měli zkušenosti s mladými a také v nějaké míře i samotní mladí. Vše proběhlo v říjnu 2018, v březnu 2019 vyšla posynodální apoštolská exhortace Christus vivit – Kristus žije. Způsob jednání se již začal blížit tomu, čemu se od té doby učíme: synodální způsob naslouchání, rozlišování a rozhodování. A tady začínají společné styčné body. V naší Synodě mladých chceme naslouchat mladým, jak si dnes představují život, který počítá s vírou a je inspirovaný evangeliem.

Proč je důležité se ptát mladých na názor a na jejich potřeby?

Jak nás učí synodalita, nikoliv překřikováním, ale nasloucháním je možné nalézat cesty skutečného lidského rozvoje. Není to tak, že nyní je čas vyjmenovat všechna přání, která pak někdo splní. Spíše formou vzájemného dialogu popíšeme terén, v němž můžeme hledat společnou cestu dál.

Na jakém principu nyní diecézní část poběží? 

Jsou různá hlediska, jimiž můžeme život lidí zkoumat. Můžeme sledovat výkon a kvalitu (třeba přes statistické údaje), můžeme sledovat správnost, zdravost a mravnost života, je možné zkoumat, do jaké míry lidé souzní se základním ideovým půdorysem církve. To vše necháme „žít“ v pozadí. Nás bude zajímat, jakým způsobem o svém životě mladí přemýšlí, jakým způsobem jsou schopni pojmout svůj životní příběh a jak o něm jsou schopni vyprávět.

Kterých témat se synoda mladých dotkne?

Chceme, aby o sobě přemýšleli v běžných oblastech života jako je domov, škola, zdraví, modlitba, mezilidské vztahy v nejrůznějších podobách, farní obec, prožívání liturgie, digitální svět a technologie, otázka práce, povolání a financí apod. Těžiště neleží v mapování toho, co je jíž x-krát zmapované, ale dát prostor konkrétním mladým lidem si tento prostor společně, po svém osvojovat.

Kam synoda mladých cílí?

V naší diecézi funguje pastorace mládeže, máme vytvořenou strukturu vikariátních kaplanů a Diecézní centrum života mládeže. Chceme zjistit, do jaké míry jsou tyto struktury postavené synodálně. Netušíme, kolik mladých se zapojí. Je to především pro ty, kteří pozvání přijmou, naučí se nově svůj život nahlížet a sdílet s ostatními. Hodnocení bude především formou autoevaluace: rádi bychom, aby se naučili sami hledat cesty, jak hodnotit působení Boží v jejich životě (srov. Lk 12,57).


Další zprávy

Z diecéze

Svatovavřinecká pouť na Sněžku

Přidejte se k poutníkům, kteří v den svátku sv. Vavřince vystoupají na nejvyšší českou horu.
Z diecéze

Lesnicko-myslivecký dětský den

Tradiční akci pro rodiny spolupořádají Diecézní lesy Hradec Králové.
Z diecéze, Česko

S biskupem Janem na pouť do Jablonného v Podještědí

Vydejte se na tradiční pouť za nemocné a za rodiny.