Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Výzva k celosvětové mariánské modlitbě


Z Vatikánu , Synoda 2021-2024 , Ze světa
Datum:

 ...vložit pod zvláštní ochranu Panny Marie celý synodní proces v církvi.

Kardinál Mario Grech, generální sekretář synody, ustavil sedmičlennou komisi, která bude pověřena přípravou XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody. Sekretariát synody zároveň vyzval k celosvětové mariánské modlitbě za celý synodní proces v církvi i za říjnové generální shromáždění. Podle norem apoštolské konstituce Episcopalis Communio kard. Mario Grech, generální sekretář synody, ustavil a bude předsedat přípravné komisi pro XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody. Členy zmíněné komise, uvádí se v tiskovém prohlášení generálního sekretariátu synody, jsou otec Giacomo Costa, koordinátor; mons. Timothy John Costelloe, mons. Daniel E. Flores, sestra Shizue Hirota, mons. Lucio A. Muandula, otec Dario Vitali a mons. Tomasz Trafny, sekretář. Kard. Jean-Claude Hollerich, generální relátor XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, se rovněž bude účastnit na práci této komise.

Současně se zřízením přípravné komise navrhl sekretariát synody, aby se ve středu 31. května, na liturgickou památku Navštívení Panny Marie na konci mariánského měsíce května, konala celosvětová mariánská modlitba v rámci přípravy na XVI. synodní shromáždění. Cílem, jak se uvádí v prohlášení, je „uvědomit Boží lid o důležitosti probíhajícího procesu a vyzvat věřící, aby jej doprovázeli modlitbou“, a vložit „pod zvláštní ochranu Panny Marie celý synodní proces v církvi, zejména práci generálního shromáždění“.

Tato výzva adresovaná jménem kardinála Grecha hlavám východních katolických církví a předsedům biskupských konferencí se týká uspořádání „momentu intenzivní modlitby, která vyjádří krásu lidové zbožnosti v okolí mariánských svatyní, jež budou vybrány podle uvážení jednotlivých biskupských konferencí v jednotlivých zemích. Na modlitbě by se měla podílet různá církevní povolání (laici, kněží, zasvěcení muži a ženy). Jednotlivá farní společenství jsou po dohodě se svým diecézním biskupem rovněž vyzvána, aby v tento den uspořádala chvíli modlitby za práci synody.

 

 


Další zprávy

Česko

Brožura Katolická církev 2024

Najdete v ní nejnovější informace o místní a také světové církvi.
Z diecéze

Králický klášter se opět zaskví v celé své kráse

Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.
Z diecéze

Poselství dr. Václava Depo, arcibiskupa a metropolity Čenstochové

...k účastníkům setkání v Česko-moravské Fatimě v Koclířově 13. června 2024.