Výuka v nových učebnách a laboratořích začíná


Z diecéze
Datum:

Boční trakt Biskupského gymnázia v Hradci Králové požehnal diecézní biskup Jan Vokál.

První školní den v královéhradecké diecézi byl nejen ve znamení zahajovacích bohoslužeb na církevních školách v diecézi, ale i slavnostního požehnání staronové budovy, která přiléhá k Biskupskému gymnáziu v Hradci Králové. Objekt zvaný Kostka tak byl předán k užívání studentům gymnázia a jejich pedagogům, zmodernizován byl za bezmála 71 milionů.

„Nová přístavba naší školy vytváří svou architekturou jisté napětí. Starší přední část je zdobná a vyjadřuje se klasickou formou pilířů, říms a vlysů. Naopak kostka je minimalistická – jen kov, sklo a beton. Má tvar dokonalé krychle, tolik ceněný pro svoji estetiku, jednoduchost i dokonalost, že je zařazen mezi Platónská tělesa. Tím nás znovu odkazuje ke stejným kořenům naší kultury a civilizace“, řekl k současné podobě Kostky ředitel hradeckého církevního souškolí Jiří Vojáček. Kostka je nyní jakoby opletená pláštěm z materiálu na bázi hliníku, probarveném do odstín bronzu. Atraktivní vzhled má však i funkci stínící a také částečně zachytává prach.

Biskup Jan Vokál poděkoval všem zúčastněným stranám, které se podíleli na rekonstrukci původního objektu, který v 70. letech postavila místní hradecká Univerzita a ve které měla Pedagogická fakulta v ní učebny, kabinety a kanceláře.

Investorem této rozsáhlé rekonstrukce je královéhradecké Biskupství, které do oprav vložilo cca 30 milionů korun, další finanční prostředky jsou z dotačních programů EU, peníze poskytl i Královéhradecký kraj a Státní fond životního prostředí.

Vedle toho, že se na Biskupském gymnáziu průběžně každým rokem revitalizují učebny či jiné prostory, má vedení školy další velký stavební záměr – postavit zcela novou tělocvičnu na zahradě vedle hlavní budovy. Územní rozhodnutí je vydané, přípojka vody je již přivedena. „Celá záležitost je závislá i na dotačních titulech, protože do této doby nebyly vypsány státem projekty, z nichž by mohla školská zařízení čerpat peníze na tělovýchovnou činnost. Dosud to byla záležitost pouze pro obce. Čekáme tedy, zda se podobný grant objeví i pro nás. Ale třeba najdeme peníze na stavbu z jiných zdrojů“, předložil své plány do budoucna ředitel BiGy.

Gymnázium je osmileté či čtyřleté, navštěvuje ho na 600 studentů. V roce 2009 byla škola právně sloučena se Základní školou a mateřskou školou Jana Pavla II., kterou také zřizuje královéhradecké Biskupství. Později k nim přibyla ještě nově vzniklá základní umělecká škola. Název svazku hradeckých církevních škol, které mají jednoho ředitele, je Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové.

Fotogalerie