Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Výstava Pod ochranou sv. Ondřeje


Z diecéze
Datum:

V Třebechovickém muzeu betlémů bude k vidění výstava o historii místního kostela a o životě farní obce.

Letos si připomínáme 250. výročí posvěcení farního kostela sv. Ondřeje, k němuž došlo 1. září 1771. U této příležitosti připravilo Třebechovické muzeum betlémů, Římskokatolická farnost Třebechovice p. O. a Centrum regionálních církevních dějin Filozofické fakulty UHK výstavu zaměřenou nejen na dějiny kostela, ale zejména na život farnosti v 19. a 20. století.

Výstava představí více než 50 exponátů, které přiblíží zejména bohoslužebný život v kostele sv. Ondřeje. Vystavena budou stará liturgická roucha a nádoby, bohoslužebné knihy a další liturgické potřeby. Nejstarším exponátem bude třebechovický graduál z roku 1559. Návštěvníci budou moci shlédnout též videodokument o varhanách třebechovické farnosti. Organizátoři plánují rovněž několik komentovaných prohlídek výstavy.

Stručné dějiny kostela

Datum založení kostela není známo, avšak v roce 1350 je již uváděn mezi chrámy farními. Dřevěný kostel, obklopený hřbitovem, několikrát podlehl požáru (např. r. 1567), za třicetileté války byl vydrancován nepřátelskými vojsky a roku 1695 oheň poničil věž a zvony. Poté byla vystavěna věž nová a ulity nové zvony.

Za faráře France z Rokytnice (1730–1790) byl kostel, který již nedostačoval počtu věřících, zbourán a zbudován nynější zděný kostel barokní. Stavební plány nakreslil a kostel postavil hradecký stavitel František Kerner. (Ponechána byla pouze dřevěná věž, která však shořela při požáru v roce 1855. Po deseti letech byla postavena věž současná, zděná.) Základní kámen nového kostela byl položen 9. září 1767 za přítomnosti stavitele Kernera. Stavba byla dokončena za čtyři roky a k posvěcení kostela došlo 1. září 1771. Roku 1780 byl chrám vyzdoben freskami Josefa Kramolína SJ.

V kostele se nachází kromě hlavního oltáře ještě pět oltářů bočních. Pouze dva z nich jsou původní barokní, a sice oltář sv. Rodiny a oltář sv. Antonína Paduánského. Ostatní oltáře byly pořízeny v době renovace kostela v letech 1931 až 1933. Tehdy byla provedena rozsáhlá obnova interiéru.

Převážně vnějšku chrámu se týkala obnova v letech 1968–1971. Rozsáhlé opravy a úpravy presbytáře dle nových liturgických požadavků, položení mramorové dlažby, nová elektroinstalace, současná výmalba a mnoho dalších nezbytných úprav mohlo být provedeno díky velkorysé a obětavé pomoci farníků v roce 1983. Drobnější opravy kostela probíhají stále.

Třebechovické muzeum betlémů 5. září až 10. října 2021

Více se o kostele a farnosti (o jejich minulosti i přítomnosti) dočtete na https://farnost-trebechovice.webnode.cz/