Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

V novém oltáři v Litomyšli se tradice bude snoubit s modernou


Z diecéze
Datum:

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže dostane nový kamenný oltář zhotovený v ateliéru Pavla Mrověce a Štěpána Jílka.

Druhý jmenovaný je zároveň i autorem návrhu. Ten před rokem vybrala odborná komise sestavená za tímto účelem z řad historiků umění, restaurátorů, památkářů, odborníků na liturgiku a činovníků místního farního života. 

„Realizovaný návrh vychází ze základního symbolu křesťanství, trojúhelníku, symbolu Boží trojjedinosti. Autorovým cílem je, aby objekt působil jednoduchým a čistým dojmem a symbolizoval skromnost. Oltář je zhotoven z vyhnánovského pískovce, který je známý svou velmi jemnou strukturou a po materiálové stránce dobře zapadá do prostoru kostela. Ostatkový kámen je z ušlechtilého alabastru. Pod něj budou podle tradice uloženy ostatky svatých. V našem případě se jedná o sv. Viktorína z Amiterna, raněkřesťanského mučedníka, který byl od 70. let 14. století oficiálním patronem litomyšlské diecéze a posléze se stal i patronem Litomyšle, kterým je dosud“, přiblížil realizaci nového oltáře Vítek Večeře z litomyšlské farnosti.

Litomyšlské proboštství se rozhodlo k pořízení nového oltáře, který bude jednak lépe vyhovovat liturgickým předpisům, jednak bude představovat výsostné soudobé dílo v kontextu historického gotického prostoru. Dojde ke spojení starého a nového – tradičního obsahu s novou formou. S tímto principem má ostatně Litomyšl z let nedávno minulých bohaté zkušenosti.

Slavnostní posvěcení nového oltáře proběhne v sobotu 10. září v 10 hodin, a to v rámci programu Dnů evropského dědictví. Slavnou mši svatou bude celebrovat královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál za účasti litomyšlského probošta, zástupců místní kolegiátní kapituly, kléru litomyšlského vikariátu a představitelů místního politického a kulturního života. Hudbou slavnost doprovodí chrámový sbor, smíšený pěvecký sbor Jitro a hosté pod vedením Jiřího Kudrny.

Součástí nově pořízeného liturgického vybavení je kromě oltáře rovněž ambon a sedes.