Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

V Hradci Králové se sešla mládež ze všech koutů diecéze


Z diecéze
Datum:

V sobotu 20. 11. se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže.

FOTOGALERIE

Mládenče, pravím ti, vstaň. Tak znělo motto Diecézního setkání mládeže které se 20.11. v Hradci Králové, letos v premiéře, uskutečnilo na podzim. „Poprvé dnes slavíme Diecézní setkání mládeže na podzim před slavností Ježíše Krista Krále, tak jak to určil papež František, protože chce zdůraznit královskou hodnost Ježíše Krista. Svatý otec chce, abychom zdůraznili, že ke Kristu Králi všeho vesmíru všechno směřuje“, řekl při zahájení setkání diecézní biskup Jan Vokál. Hlavní dopolední program proběhnul v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde pro tento účel vyrostlo před presbytářem podium. „Jsme tady dnes proto, abychom si uvědomili, že jsme církví, že jsme rádi spolu a že máme krásné poslání“, pozdravil přítomné vedoucí Diecézního centra mládeže P. Tomáš Hoffmann. Přestože všichni přítomní museli dodržovat hygienická nařízení, celý den se nesl v dobré náladě. Mladí lidé vyslechli katechezi P. Dmytra Romanovského či velmi osobní svědectví P. Jana Barborky. To vše proložené scénkami či skeči o různých svodech v životě, se kterými se mladí lidé potýkají.

„Při nedávném setkání s papežem Františkem v rámci ad Limina Apostolorum, nám biskupům zdůrazňoval, že sloužíme Bohu a předáváme lidem Boha, který nám je blízký, který je soucitný a který je něžný. A my se musíme při přinášení Boha ostatním chovat podobně. Musíme být blízcí druhým, musíme být soucitní a musíme laskavě a něžně jednat. V tomto pak napodobujeme Krista, když činíme to, co činil on“, adresoval svoje slova k přítomným biskup Jan Vokál a dodal, že je velmi dobře, že se společně mladí schází, za což poděkoval kaplanům pro mládež a diecéznímu centru a pokračoval: “Tím, že se setkáváte, můžete ve tvářích druhých, v potřebách druhých, vidět tvář Krista, který na nás hledí očima druhého. A v srdcích druhých pak můžeme částečně poznat, jak je Kristus veliký a jak je plný lásky. Vybízím vás, abyste se dokázali s Kristem v modlitbě spojovat. Kdykoliv si na Krista vzpomeneme, vycházíme ze svého srdce, vstupujeme do Boha a postupujeme do života Nejsvětější Trojice, abychom se podělili o něco krásného a dotázali se, kde je naše místo, co máme teď dělat, kde nás Bůh chce. A také, abychom poděkovali za všechny blízké kolem sebe a také za množství darů, k nimž jsme mnohdy lhostejní a neděkujeme za ně.

Při odpolední programu se mladí zúčastnili mnoha tematických skupinek, kde se mohli mimo jiné dozvědět více i o politice, manželství, evangelizaci, církvi za komunismu. To vše pak bylo na závěr setkání diecézní mládeže vloženo do bohoslužby, kterou odpoledne v katedrále Svatého Ducha celebroval biskup Jan Vokál. „Říká se, že kdo se nemodlí, nežije, kdo se modlí špatně, žije špatně, ale kdo se modlí a v modlitbě se setkává s Kristem, ten žije krásný život – život s Králem“, byla také slova, která kladl biskup Jan mládeži na srdce.

Akce byla streamována pro ty, kteří se nemohli zúčastnit setkání  v  kostele Nanebevzetí Panny Marie a následně i Mše svaté v katedrále Svatého Ducha.

Na přání papeže sv. Jana Pavla II. a jeho nástupců se mají biskupové scházet každý rok s mládeží své diecéze.

Původně  byla pro tuto akci vybrána Květná neděle, ale od roku 2021 papež František ustanovil za tento den slavnost Ježíše Krista Krále.