Trojí požehnání Broumovsku


Z diecéze
Datum:

Kardinál Dominik Duka a arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek děkovali na Broumovsku za dosavadní opravy broumovské skupiny kostelů.

V sobotu 5. června dopoledne celebrovali v kostele sv. Michaela Archanděla ve Vernéřovicích děkovnou mši za zdar dosavadních oprav některých svatostánků z broumovské skupiny kostelů pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP a arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek, OSB. Mše sv. se účastnila ve velkém počtu farní rodina, široká odborná a laická veřejnost nejrůznějších profesí, ale i dva významní podporovatele Broumovska poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a poslanec parlamentu ČR a vicehejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek. Na začátku bohoslužby požehnal nejstaršímu z celé sakrální skupiny právě kardinál Duka, na jejím konci pak udělil pamětní listy pražského arcibiskupa manželům Jiřímu a Ludmile Krupičkovým za mnohaletou službu kostelníků ve vernéřovickém kostele, paní Alžbětě Uhnavé za stejnou službu v ruprechtickém kostele, emeritnímu varhaníkovi na Broumovsku ing. Vladimíru Hrubému za více než půl století varhanickou službu na Broumovsku a emeritnímu stavebnímu technikovu ing. arch. Janu Slavíkovi za rovněž mnohaletou práci při obnově jedinečného sakrálního souboru. 

Druhému opravenému kostelu sv. Jakuba Většího v Ruprechticích požehnal během bohoslužby litanií k sv. Josefovi benediktinský aricopat Siostrzonek, který v roce 2018 požehnal ve stejném kostele i začátku celé rozsáhlé rekonstrukci obou kostelů.

Poslední požehnání pak udělil během litanií ke Všem svatým královéhradecký biskup Jan Vokál v srdci současné rozsáhlé broumovské farnosti, v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Bromově. Všechny tři bohoslužby majestátně doprovázel sbor Cantores cantant zbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně pod vedením rodáka z Božanova Jakuba Hrubého.  

Kostely ve Vernéřovicích a v Ruprechticích jsou opraveny z grantu IROP v celkové výši 32 mil. Kč, přičemž nejrozsáhlejší práce proběhly na kostele sv. Jakuba v Ruprechticích v celkové částce 22 mil. Kč (střecha, fasáda, odvodnění, vitráže, částečně mobiliář, elektroinstalace). Na kostele sv. Michaela archanděla proběhly práce za 8 mil. Kč (fasáda, odvodnění, okna, částečně mobiliář). Zbylé výdaje jsou za administraci projektu, nákupy služeb, či pořízení vybavení.

Na děkanském kostele probíhá kontinuálně několik oprav už mnoho let. Nejmarkantnější je kompletní výměna střešní krytiny, která probíhala v letech 2012 – 2020 a stála bez mála 8 mil. Kč. Další opravy v součtu za 3,5 mil. Kč proběhly na varhanách, elektroinstalaci a mobiliáři. 

Zcela jistě se těšíme z nových střech a fasád zmiňovaných kostelů. Na druhé straně ani zdaleka nejsme u konce. Obnova mobiliáře bude znamenat další desítky milionů korun. K tomu je nutné pečovat i o další kostely rozsáhlé broumovské farnosti.

Všem kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na onom velkém děkovném dni a – že jich nebylo málo – patří upřímné Pán požehnej!

                        P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
 

Fotogalerie