Tři králové koledují v ulicích našich domovů


Z diecéze , Česko
Datum:

V našich diecézních regionech proběhne tradiční dobročinná Tříkrálová sbírka do 16. ledna 2022.

V lednu budou skupinky tří králů přicházet do našich domovů na koledu a přát lidem Boží požehnání do roku 2022. Pokud pandemická situace dovolí, tak po celou dobu naživo. V opačném případě i on-line. V regionech královéhradecké diecéze potrvá tradiční dobročinná Tříkrálová sbírka do 16.1. „Pokud nebude vždy možné koledovat mezi lidmi, přijdou tři králové popřát lidem přes multimédia podobně jako loňském roce. Jsme připraveni na koledování přímo v ulicích našich měst a obcí, což si moc přejeme. Věříme, že se nám opět podaří naplnit poslání dobročinné Tříkrálové sbírky - šířit radostné poselství Vánoc, popřát lidem vše dobré v novém roce a díky štědrosti dárců také pomáhat nemocným a potřebným,“ řekla ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová.

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také příspěvkem do statické kasičky v charitních zařízeních, v kostelech, na úřadech a v obchodech. Lidé mohou přispět i finančním darem na účet sbírky až do 31.1. nebo do online pokladničky na tříkrálovém webu. Návštěvníci online koledy na www.trikralovasbirka.cz mohou podpořit i přímo Charitu ve svém regionu, přehrát si přání, požehnání a stáhnout si online drobnosti. Pokud to epidemická situace dovolí, budou součástí tříkrálové koledy rozmanité akce a soutěže. V Pardubicích slavnostně zahájí Tříkrálovou sbírku po síti ve čtvrtek 6.1. v 9.30 hod. Tříkrálové koncerty zazní v Trutnově, Pardubicích nebo Kutné Hoře – Sedlci. V Litomyšli pořádají soutěž o Nejhezčí tříkrálovou tašku a pro krále a královny je připraveno divadelní představení. Kino pro koledníky za odměnu chystají v Hradci Králové, Náchodě, Dobrušce nebo Rychnově nad Kněžnou. Charita Česká republika připravila online soutěž pro koledníky na Instagramu. Tříkrálová sbírka pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

„Hospicovou péči z výtěžku sbírky podpoří Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Chrudimi i v dalších místech. Ve Dvoře Králové nad Labem věnují vykoledované peníze na podporu Centra Klubko pro pěstounské rodiny, v Jilemnici na zajištění provozu Mateřského centra Rodinka, v Přelouči na rekonstrukci a vybavení Jakub klubu pro děti a mládež. Poličská Charita z tříkrálových darů podpoří službu Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním a vznik nového Centra duševního zdraví ve Svitavách. Na Náchodsku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu Charitní pečovatelské služby, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením“, popsala směrování peněz ze sbírky Jana Karasová z Diecézní Charrity Hradec Králové a doplnila, že Charity v Trutnově, Dobrušce a Studenci z darovaných příspěvků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc svým klientům terénních služeb a že oblastní charita Nové Hrady u Skutče z části výnosu sbírky pořídí svozové auto pro imobilní klienty denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. Oprati tomu na Kutnohorsku, Jičínsku i v dalších regionech z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným a znevýhodněným dětem.

Jako obvykle bude část výtěžku věnována na dobročinné projekty pro chudé rodiny s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové. Přehled všech záměrů a kde už sbírka pomáhá, najdete na www.hk.caritas.cz.

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také odesláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 (více na www.darcovskasms.cz), finančním darem na sbírkový účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, nebo sledováním Tříkrálového koncert v neděli 9.1. od 18 hod. v České televizi.