Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Teologii můžete studovat i v Hradci Králové


Z diecéze
Datum:

Možnost tříletého bakalářského studia s teologickým zaměřením v Hradci Králové

Upozorňujeme zájemce o prohloubení svého náboženského vzdělání, že se až do 4. srpna 2023 mohou hlásit k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému) studiu s teologickým zaměřením, které probíhá o sobotách (cca desetkrát za semestr) přímo v Hradci Králové. Jedná se o tříletý studijní program Náboženská výchova. Studium, které probíhá na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, nabízí nejen základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii (v oborech biblické, systematické, morální, pastorální a liturgické teologie), ale doplňuje ho i pedagogicko-psychologickou průpravou.  Studium programu je proto vhodné pro katechety i pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách.  


Studium je realizováno již 20 let a bylo připraveno v součinnosti s Biskupstvím královéhradeckým. Výuku hlavních teologických předmětů zajišťují duchovní královéhradecké diecéze. Pro zájemce o studium bakalářského programu je též důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách.
Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/2-kolo-pz Informace o profilu studia a náplni přijímací zkoušky jsou dostupné na: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-pr…;

Přijímací zkouška proběhne ve formě pohovoru, který bude zaměřen na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a s dalšími předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Doporučujeme uchazečům, aby si k vlastnímu přijímacímu pohovoru s sebou opatřili doporučení ke studiu od duchovního správce.

Pozornosti zájemců o prezenční i kombinované studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme studijní program Transkulturní komunikace. Informace k programu jsou zde: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-pr…;

Další informace týkající náplně studia či přijímací zkoušky rád poskytne garant studijního programu Náboženská výchova Jan Hojda (tel. 777 118 587; e-mail: jan.hojda [at] uhk.cz).