Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Teologické vzdělání v Hradci Králové? Ano!


Z diecéze
Datum:

Nastal čas k podání tříletému bakalářskému studiu s teologickým zaměřením.

Upozorňujeme na možnost přihlášení k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému) studiu s teologickým zaměřením, které již před 20 lety připravila v součinnosti s Biskupstvím královéhradeckým Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Přímo v Hradci Králové tak lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat v programu Náboženská výchova. Studium programu nabízí nejen základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii, ale doplňuje ho i pedagogicko-psychologickou průpravou. Studium programu je proto vhodné pro katechety i pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách. Výuku hlavních teologických předmětů zajišťují duchovní královéhradecké diecéze. Pro zájemce o studium bakalářského programu je též důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách.

Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat do konce března 2024 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK. Informace o přijímací zkoušce i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na:

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijmaci-ri… , resp.

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-pr… .

Přijímací zkouška proběhne v květnu či červnu 2024 ve formě pohovoru, který bude zaměřen na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a s dalšími předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Doporučujeme uchazečům, aby si k vlastnímu přijímacímu pohovoru s sebou opatřili doporučení ke studiu od duchovního správce.

Pozornosti zájemců o prezenční i kombinované studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme studijní program Transkulturní komunikace.

Další informace týkající náplně studia či přijímací zkoušky rád poskytne garant studijního programu Jan Hojda (tel. 777 118 587; e-mail: jan.hojda [at] uhk.cz).