Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Stane se obraz Nanebevzetí Panny Marie památkou roku?


Z diecéze
Datum:

Zrestaurovaný oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě postoupil do celostátního kola.

Zrestaurovaný oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě získal nejvyšší hodnocení v krajském kole soutěže Památka roku 2020 v kategorii malá, a díky tomu postoupil do celostátního kola. „Mám z toho velkou radost, protože Brandlův obraz patří ke zlatému fondu památek ve Vysokém Mýtě. Je výjimečný svými rozměry, autorem a má zajímavý příběh, jak vznikl a jak se dostal do Vysokého Mýta. Jsem rád, že ho Římskokatolická farnost za naší pomoci zrestaurovala a že to členové krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupci kraje a památkové péče ocenili,“ řekl starosta František Jiraský. Mimořádný obraz je opravdovým unikátem nejen v rámci Brandlovy tvorby, ale i v celém středoevropském barokním umění. Zrestaurován byl v letech 2019-2020 za 1 123 550 korun. Největší podíl byl zaplacen z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 10 % nákladů uhradilo město Vysoké Mýto. Na opravě obrazu se finančně podílela také Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto, která rovněž zaplatila náklady spojené s transportem obrazu. Podle starosty města by se v podpoře obnovy kostela sv. Vavřince mělo i nadále pokračovat, ve výhledu je oltář a sakristie. V rámci připravenosti projektů se farnost Vysoké Mýto podílí 64% z celkových nákladů připravovaných akcí.  Ocenění Památka roku se každoročně uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty. V krajském kole této soutěže byly kromě Brandlova obrazu dále přihlášeny mobiliář sakristie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčkuměšťanský rodný dům J. Ressla s pamětní deskou v Chrudimisousoší Kalvárie u kostela Dolních Boříkovicích a pomník V. Kornela ze Všehrd v Chrudimi

Petr Brandl, Nanebevzetí Panny Marie, 1728, olej na plátně, rozměry 703x296 cm. Obraz byl původně vytvořený pro cisterciácký klášter v Sedleci.