Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Setkání s Ježíšem v Budapešti


Z diecéze , Ze světa
Datum:

Ohlédnutí se za Mezinárodním eucharistickým kongresem v Budapešti očima poutníka české výpravy.

Pátek 10. 9. 2021

Stovka poutníků z České republiky se s poutním centrem Biskupství královéhradeckého a cestovní kanceláři Avetour vydalo v pátek 10. 9. 2021 na Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti.  Po příjezdu do Budapešti následovala česká mše svatá v kostele sv. Alžběty Uherské.  Mši svaté předsedal královéhradecký biskup a delegát pro eucharistické kongresy Mons. Jan Vokál. Poutníky také přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český.

Sobota 11. 9. 2021

V sobotu se poutníci z České republiky v rámci víkendového programu vydali v Budapešti na setkání rodin na Margaret Island a na historickou prohlídku města včetně baziliky sv. Štěpána. V odpoledních hodinách následovala mše svatá před budovou parlamentu, kterou vedl maďarský kardinál Péter Erdő. Po slavnostní mši svaté bylo zahájeno eucharistické procesí se svícemi. Na vozidle ozdobené květinami byla usazena monstrance s Eucharistií a za ní následoval eucharistický průvod s kněžími, biskupy, kardinály, dalšími osobami zasvěceného života, zastupiteli politického dění, vojáky, skauty a Božího lidu. Celé eucharistické procesí procházelo Budapešti až na Náměstí hrdinů, kde proběhlo slavnostní požehnání a zakončení a kde také následující den byla sloužena papežská mše svatá.

Neděle 12. 9. 2021

V neděli 12. 9. 2021 celá Budapešť očekávala přílet Svatého otce Františka. Ten se po příletu a přivítání s prezidentem země Jánosem Áderem a předsedou vlády Viktorem Orbánem odebral na Náměstí hrdinů, kde se setkal s poutníky a kde následně byla sloužena papežská bohoslužba – Statio Orbis, tedy mše svatá, která symbolicky shromažďuje a sjednocuje celou Kristovu církev a vyjadřuje naši jednotu. Tímto významem také převyšuje např. papežskou mši svatou slavenou při pastoračních návštěvách různých zemí. Tato mše svatá byla vrcholem 52. mezinárodního eucharistického kongresu, kterému předcházelo teologické sympózium.  Hlavním mottem eucharistického kongresu byl poslední verš žalmu 87: „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě“.

Osobní svědectví

„Mým osobním a nejsilnějším zážitkem v Budapešti byl eucharistický průvod na závěr sobotní mše svaté. Monstrance s Eucharistii byla přenesena na předem připravený a nádherně vyzdobený vůz, který se vydal na cestu městem. Za doprovodu policie, armády, vládních představitelů, kardinálů, biskupů, kněží, zasvěcených osob a Božího lidu z celého světa se eucharistické procesí vydalo od maďarského parlamentu, centrem Budapešti a hlavní Andrášiho třídou, až na Náměstí hrdinů, kde proběhlo slavnostní požehnání a zakončení celé velkolepé a dokonale připravené adorace našeho Pána Ježíše Krista. Eucharistického procesí se účastnili všechny společenské třídy a vrstvy, od malých dětí v kočárku až po seniory na invalidních vozících, od lidí bez domova až po vládní představitele. Přihlížející rodiny i staří lidé poklekali a žehnali se znamením kříže. I centrem nákupních zón a obchodních značek se najednou stal kousek neobyčejně obyčejného chleba – živý Ježíš přítomný v Eucharistii, který jediný může proměnit životy nás všech a který se nám daroval v Eucharistii až do konce dějin - bezbranný a zároveň všemohoucí, ukrytý a zároveň všudypřítomný, začátek a zároveň konec, první a zároveň poslední, zde v kousku chleba i všude na světě přítel i učitel, milost i spravedlnost, pohrdaný světem a zároveň zachránce lidstva,  můj i nás všech – JEŽÍŠ V EUCHARISTII. Ten, který nás vedl a za kterým jsme šli centrem Budapešti a nemuseli se starat, jakou jinou cestou se dát a zároveň ten, který nás posílá do celého světa hlásat radostnou zvěst Evangelia, protože proto přišel, aby vydal svědectví, že existuje něco víc než jen smrt." 

Václav Kašík