Sešla se diecézní pastorační rada


Z diecéze
Datum:

Biskup Jan Vokál svolal diecézní pastorační radu, jejímž úkolem bylo sestavit diecézní pastorační plán pro rok 2022. Na programu byla i diecézní část celosvětové synody.

Na čtvrtek 21.10. svolal biskup Jan Vokál novou diecézní pastorační radu, jejímž úkolem bylo sestavit diecézní pastorační plán pro rok 2022. Věnovala se však i diecézní části celosvětové synody. O tom, k čemu slouží pastorační rada, pojednává Kodex kanonického práva: Pokud tomu radí pastorační důvody, diecézní biskup zřídí pastorační radu jako svůj poradní orgán. Slouží k návrhům, diskuzím či sestavování plánů pastoračních aktivit v diecézi. Pastorační rada sestává z křesťanů, kteří jsou v plném společenství s katolickou církví, jak duchovních, tak členů společenství zasvěceného života, tak především laiků; tito všichni jsou jmenováni způsobem určeným od diecézního biskupa. Jak řekl na úvod biskup Jan Vokál, členové pastorační rady byli vybíráni tak, aby v radě byla zobrazena část Božího lidu, která tvoří diecézi, se zřetelem na různé územní části diecéze, na sociální podmínky a povolání, jakož i na účast na apoštolátě, jakou mají jednotlivci sami nebo ve spojení s jinými. Pastorační rada se svolává jednou za rok, obvykle ke konci roku a ustanovuje se na dobu pěti let. Uvolněním úřadu diecézního biskupa pastorační rada automaticky zaniká.

Do pastoračního plánu pro příští rok byly vedle tradičních církevních slavností a svátků zařazeny mimo jiných i ekumenická bohoslužba v katedrále Svatého Ducha, setkání katechumenů s diecézním biskupem, svatovojtěšská pouť na Libici či celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. V současnosti aktuální celosvětová synoda byla i tématem pro pastorační radu. „Vše probíhá v dialogu mezi Bohem a člověkem. To je podstatná věc v přípravě na synodální proces. Sýnos – jít spolu. Toto patří k podstatě církve. Jsme jeden lid Boží, přijali jsme jeden křest, patříme k jedné církvi Kristova tajemného Těla. Jsme na jedné cestě, za jedním Kristem do jednoho Království. Toto je naše společná synodní cesta“, řekl na počátku společné debaty nad synodou diecézní biskup a povzbudil všechny přítomné, aby v konkrétně zaměřených skupinách lidí v diecézi začali o synodální cestě hovořit. Ať již se jedná třeba o věřící zaměstnance v hospicích, v charitě, domovech pro seniory či pro lidi v nouzi. Od všech těchto skupin je třeba mít pro další synodální proces výstupy, které následně poslouží pro určení směru, kudy se bude dále synoda ubírat. Koordinátorem diecézní části synody v královéhradecké diecézi byl určen P. Prokop Brož, který bude na mailové adrese synoda [at] bihk.cz shromažďovat veškeré podněty vzešlé z debat k synodě v diecézi.