Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška


Z diecéze
Datum:

Bohoslužbu s připomínkou 23. královéhradeckého biskupa bude celebrovat biskup Josef Kajnek.

Requiem se uskuteční 23. 5. v 18. 30 hod. v katedrále Svatého Ducha.

--------------------------------

Karel Otčenášek, narozený dne 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí, se stal třiadvacátým biskupem Diecéze královéhradecké. Jeho životní příběh je natolik dramatický, že může posloužit jako průvodce osudy římskokatolické církve u nás v posledních padesáti letech. 

Po teologických studiích v Římě, kde byl vysvěcen na kněze v posledním válečném roce, působil jako kaplan v Týnci nad Labem, Rovni u Pardubic a v Žamberku jako administrátor. Koncem čtyřicátých let byl již vicerektorem bohosloveckého semináře. Dne 30. dubna 1950 byl na základě pokynu papeže Pia XII. vysvěcen na biskupa bez vědomí státních orgánů, což bylo kvalifikováno jako vlastizrada. S dalšími kněžími je internován v želivském klášteře a posléze odsouzen na 13 let do vězení. V květnu 1962 je sice propuštěn, ovšem pracovat může jen jako dělník. V roce 1965 se smí po zásahu papeže Jana XXIII. vrátit do duchovní správy, ovšem pouze mimo svou diecézi. Tu po smrti biskupa Mořice Píchy „řídí“ kapitulní vikáři Václav Javůrek (1956-1969) a Karel Jonáš (1969-1989). 

Karel Otčenášek dostal tehdy několik farností v severočeském regionu, kde žil a pracoval vlastně ve vyhnanství a byl nejrůznějším způsobem diskriminován. Naděje, která svitla v roce 1968, že by se mohl uplatnit ve své diecézi, neměla dlouhého trvání. Opět musí opustit svou diecézi a odchází do Trmic u Ústí nad Labem.

Teprve v prosinci 1989 se mohl vrátit domů a až po dlouhých čtyřiceti letech od svého biskupského svěcení usednout na diecézní stolec. Slavnostní intronizace se konala v katedrále Svatého Ducha dne 27. ledna 1990 za účasti presidenta republiky Václava Havla s chotí Olgou, přítomen byl papežský nuncius Giovanni Coppa a další významní církevní hodnostáři. 

Biskup Karel Otčenášek vystihl svůj apoštolský postoj slovy: „Prožíváme živě všechny problémy naší společnosti a chceme v souladu s lidmi dobré vůle pracovat na ozdravění všech jejích vrstev. Je mnoho oblastí, kde má církev už po staletí nezastupitelné poslání, a to chceme naplnit. Nebažíme po moci, ale usilujeme o pravdu, spravedlnost a pokojné soužití se všemi. Církev chce sloužit lidem všude tam, kde tím přispěje k jejich štěstí a spokojenosti.“

Dne 24. září 1998 jmenoval svatý otec Jan Pavel II. královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška osobním arcibiskupem.
Mons. Karel Otčenášek zemřel zaopatřen svátostmi církve v pondělí 23. května 2011 ve 21:45 hodin.