Příprava na manželství společně


Z diecéze
Datum:

Pro ty, kteří plánují přijmout svátost manželství, nabízíme možnost společné přípravy.

Diecézní centrum pro rodiny připravilo pro všechny partnerské dvojice, které plánují uzavřít sňatek, a to nejen církevní, nebo se chtějí více poznat ve světle křesťanského pohledu na manželství a rodinu, pravidelná setkávání v rámci bezprostřední přípravy na život v manželství. O podrobnostech hovoří vedoucí Centra pro rodiny Andy Loos.

Proč společná příprava na manželství?

Příprava na život v manželství je důležitým posláním našeho Centra pro rodinu obecně. Za dobu působení Diecézního centra pro rodinu se moji předchůdci zamýšleli nad tím, jaké formy příprav – krom individuálních, kterým se také věnujeme – by bylo vhodné v rámci diecéze nabízet. Dá se říci, že jsem nastoupil do již rozjetého vlaku, kdy CPR nabízí jarní a podzimní přípravu jako osvědčenou tradici.

Jaké bude mít výhody oproti jednotlivým přípravám?

Praxe ukazuje, že společné bezprostřední setkávání je příležitostí i pro ty, kteří dávají přednost větší anonymitě. Snoubenci se obohacují ve vzájemném kladení si nejrůznějších otázek, vyměňují si své názory, sdílí své zkušenosti. Přicházejí na to, že naráží na podobné problémy i na podobná východiska. Často vznikají hezká přátelství, společenství.

Která témata budou probírána?

Zaměřujeme se především na praktickou část. Zkušení lektoři při jednotlivých setkáváních uvádějí účastníky do témat, jakými jsou např. rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace mezi partnery, konflikty a jejich řešení, sexualita jako dar, výchova dětí, hospodaření v rodině apod.  

Příprava je tedy především o vzájemném sdílení?

Vzájemné sdílení hraje důležitou úlohu, avšak jde ještě o více. V kolektivu se otevírají nejen nové horizonty pro pravdivější nahlížení na sebe a na svého partnera, ale sama povaha společného setkávání je tím nejvíce obohacujícím prvkem.

Je o tuto formu přípravy zájem?

Ano. Pokud se ke snoubencům dostane informace o možnosti této přípravy, většinou zájem mají.

Co od společné přípravy očekáváte jako Centrum?

Přejeme si, aby vznikala pevná, stabilní a šťastná manželství – rodiny, které nespoléhají jen samy na sebe, ale nechají se nést Boží milostí. Křesťanská manželství mají základ v tom nejdůležitějším – v Bohu. Tam je jejich bezpečný přístav. Přejeme tedy všem snoubencům, aby se na své cestě životem stále více a opravdověji setkávali s Boží láskou a žili s ní.

Kurz společné přípravy na manželství bude probíhat každou středu od 13.10. do 8.12.2021,  vždy od 18.00 do 20.00 hod. v Novém Adalbertinu na Velké náměstí v Hradci Králové. Bližší informace získáte na tel.: 495 063 430 nebo 776 236 926 nebo e-mailu: crhk [at] bihk.cz.