Pošli knihu dál


Z diecéze
Datum:

Nový projekt Diecézní charity Hradec Králové - Pošli knihu dál a pomáhej školákům v Indii.

Diecézní charita Hradec Králové rozšiřuje pomoc zaměřenou na vzdělávání dětí z chudých indických rodin. V rámci osvědčené Adopce na dálku® nyní spouští projekt Knihovnička, který pomůže dalším školákům. Charita se domluvila na spolupráci s knihkupectvím Reknihy, jehož prostřednictvím může kdokoliv prodat zachovalé knihy nebo učebnice vydané v posledních 20 letech. Provizi ve výši 50 % je nyní možné věnovat na nákup knih a učebnic pro indické děti žijící na okraji společnosti.

„Máte doma knihy, které byste rádi posunuli dál? Tohle je příležitost, jak mohou nalézt nové čtenáře a jak navíc můžete přispět na nákup knih pro chudé indické děti a posunout je na cestě za vzděláním. Předem děkujeme,“ obrací se na veřejnost ředitelka Diecézní charity Anna Maclová.

Bližší informace o novém projektu najdete na webu adopce.hk.caritas.cz/knihovnicka. Při prodeji knih přes Reknihy je vždy nutné před odesláním formuláře zanechat vzkaz „pro Diecézní charitu Hradec Králové“. Projekt je možné podpořit také finančním příspěvkem na sbírkový účet 1387434288/2700 (VS 55011).

Dárci hradecké Diecézní charity podpořili od roku 2000 již bezmála 6700 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Jejich dlouhodobá podpora má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost.

Více informací naleznete také na www.hk.caritas.czwww.adopce.hk.caritas.cz.