Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Poselství svatého otce Františka


Z Vatikánu
Datum:

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio).

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.

1.      50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí [AAS 64 (1972) 529-534] nám nabízí příležitost, abychom se vrátili k zamyšlení na téma služeb. V období sice plodném, avšak nikoli bez napětí, které následovalo po Druhém vatikánském koncilu, tento dokument poskytl církvi významnou úvahu, jejímž výsledkem nebylo jen obnovení disciplíny týkající se tonzury, nižších svěcení a podjáhenství v latinské církvi – jak je uvedeno v jeho nadpisu – ale nabídl církvi důležitou perspektivu, která dokázala inspirovat další vývoj.  

2.      Ve světle této volby a z důvodů, které ji podpořily, je třeba chápat dva nedávné apoštolské listy vydané z vlastního rozhodnutí, v nichž jsem se vyjádřil na téma ustanovených služeb. První list, Spiritus Domini, z 10. ledna 2021 upravil kán. 230 §1 Kodexu církevního práva ohledně přístupu osob ženského pohlaví k ustanovené službě lektorátu a akolytátu. Druhý list, Antiquum ministerium, z 10. května 2021 ustanovil službu katechisty. Tyto dva kroky nemohou být vykládány jako překonání předchozího učení, ale jako další vývoj, který byl možný proto, že je založen na stejných principech – v souladu s reflexí Druhého vatikánského koncilu – které inspirovaly Ministeria quaedam. Další prohlubování úvah o službách, které zahájil sv. Pavel VI., je ten nejlepší způsob, jak oslavit dnešní významné výročí.

Více zde.