Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pondělí po 1. neděli adventní


Advent
Datum:

Připravte se na Vánoce také pomocí tradiční brožury s texty na každý den Adventu.

Mt 8,5-11

Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k  němu (jeden) setník s  prosbou: „Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ (Ježíš) mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: »jdi«, a jde, a jinému: »přijď«, a přijde, a svému služebníkovi: »udělej to«, a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: „Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v  izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.“

Vzpomínám si, jak jsem stála na chodbě podolské porodnice po velkém ultrazvukovém vyšetření a volala manželovi, že děťátku, které čekáme, našli vrozenou vývojovou vadu. Vracela jsem se zpátky domů jako v mlžném oparu. Jediné, co prosvítalo mlhou, byla síla modliteb, které nás nesly, a naděje na uzdravení.

Po narození naší holčičky bylo vše tak, jak lékaři předesílali. Netušili jsme, co nás čeká a  nepřestávali jsme Pána prosit za její uzdravení. Zdánlivé období klidu vystřídalo půlroční období zdravotního kolotoče, dlouhý čas strávený v nemocnicích a ve fi nále velká operace. Bylo těžké odevzdávat malé dítě na operační sál, vidět, jak trpí. Provázela nás síla modliteb, prožívali jsme velmi intenzivní období, jak v našem vztahu s manželem, tak i v duchovní rovině. Pán ale nechtěl uzdravit naší malou dceru. Vzpomínám si, jak jsme po několikatýdenním pobytu odcházeli z nemocnice, v ulicích ležel sníh, byl čas adventu. Odnášela jsem si velký balvan zranění. Začala jsem Pána prosit za své uzdravení.

Po několika měsících jsem se vydala s velkou vírou na setkání, které vedl kněz obdařený tímto darem. Během modlitby za uzdravení duševní i  tělesná jsem pociťovala intenzivní touhu setkat se s  Pánem ve svátosti smíření. Bůh skutečně moji touhu vyslyšel. Zakusila jsem očišťující, uzdravující a dosud neobjevenou sílu této svátosti.

 Celá osmá kapitola Matoušova evangelia je plná takovýchto zázraků. Ježíš uzdravuje setníkova služebníka, Petrovu tchyni, vyhání zlé duchy. Tak i já, přesto, že se nemohu dotknout přímo Ježíšových šatů, mohu zakoušet jeho zázraky, věřit a prosit za uzdravení své i druhých lidí. Při každé mši svaté se slovy dotýkám dnešního textu, zázraku, který mi zevšedněl. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Marie Jeřábková

×××

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna, aby nás, až přijde, našel, jak bdíme na modlitbách a s radostí na něho čekáme. Neboť on s  tebou v  jednotě Ducha Svatého… (Vstupní modlitba)