Po stopách sv. Martina


Z diecéze
Datum:

S farností Dolní Újezd se můžete zapojit do celoroční soutěže.

Do hry Po stopách sv. Martina se může zapojit opravdu každý děti, mládež, rodiče, senioři. Kdokoliv z diecéze. Soutěžit můžete jako jednotlivci nebo jako tým.

I přestože byla hra už zahájena, je možnost se stále přihlásit. Více informací na webu www.farnihra-dolniujezd.webnode.cz

Sv. Martin si vyzkoušel povolání od vojáka přes poustevníka až po biskupa. Jeho život byl tedy velmi pestrý, a proto si chceme zpestřit i náš život touto hrou. Nemusíme se stát vojákem ani biskupem, ale chtějme se inspirovat jeho svatostí a touhou následovat Krista.

Každou neděli při mši svaté se dozvíte soutěžní úkol, který plníte do následující neděle.

Úkol bude zveřejňován zde na webu, v ohláškách a na farním Facebooku. Úkoly budou rozmanité, občas budou souviset s různými akcemi ve farnosti (pouť, dobročinný jarmark...) a jsou přizpůsobené jak dětem, tak mladým, dospělým i seniorům. Po domluvě Vám můžeme zadání úkolu zasílat i na email. Odpovědi zasílejte na email farnihra.farnostdu [at] gmail.com nebo odevzdávejte v sakristii kostela sv. Martina v Dolním Újezdě.