Pastorační centra jsou připravena


Z diecéze
Datum:

Každoročně připravují jednotlivá pastorační centra Biskupství královéhradeckého program pro diecézany napříč generacemi.

Letošní nabídka je pestrá a všichni organizátoři doufají, že se při jednotlivých programech s lidmi žijícími v diecézi opravdu setkají.

Diecézní centrum pro mládež úzce spolupracuje s Diecézní centrem života mládeže Vesmír, kde tým čtyř mladých, pod vedením dvou kněží P. Tomáše Hoffmanna a P. Jana Barborky, společně připravují programy pro mládež. „V roce 2022 půjde o tradiční Snowboard víkend nebo jarní prázdniny a letní akce, namátkou Hudební týden, Taneční týden. Největší akcí pro mládež však bude letos Celostátní setkání mládeže 9.-14. 8. v Hradci Králové. Motto setkání je Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl. Více informací na webu: celostatnisetkanimladeze.cz“, sdělila vedoucí Centra pro mládež Veronika Pavlišová.

Centrum pro rodiny usiluje o zajištění a poskytování komplexní péče rodinám ve smyslu podpory, prevence rozpadu manželství, doprovázení, komunikace, poradenství a také se snaží přispívat k novým začátkům – k zakládání nových rodin. „Ani letos nebude chybět Společná příprava na život v manželství. Proběhne opět na jaře a na podzim. Snoubenci mají možnost připravovat se i formou individuálních setkávání. Víkend pro rodiny proběhne koncem září. Přinese možnost osobních setkání rodin s dětmi při duchovní obnově se zajištěným programem pro děti. Letošní Duchovní obnovy započneme v únoru rekolekcí pro manžele. Následovat budou duchovní obnovy pro manžele, rozvedené a také pro rozvedené a znovu sezdané“, přiblížil alespoň některé akce vedoucí Centra pro rodina Andy Loos.

Centrum pro seniory má pro letošní rok v plánu další Diecézní setkání seniorů, pokračovat bude Akademie pro aktivní třetí věk, chystají se duchovní obnovy, tematická a modlitební setkání. Jak sdělila Veronika Čepelková, která seniorské centrum vede, společně pak absolvují mnozí senioři poutní zájezdy. Letos se budou učit i psát ikony.

To součástí práce Katechetického a pedagogického centra je i činnost, která není na první pohled vidět, ale je stejně důležitá, např. udělování kanonických misí, evidence katechetů, prodej učebnic a pomůcek a další zajištění chodu kanceláře. „V letošním školním roce nabízíme školám zcela nové programy využívající především metody zážitkové pedagogy. Již v době adventu jsme o ně zaznamenali velký zájem a jejich realizace byla úspěšná. Nedílnou součástí naší činnosti je také spolupráce na národní úrovni v rámci Katechetické subkomise ČBK, kde se např. podílíme na tvorbě nových materiálů a organizaci společných akcí“, nastínila zodpovědnou práci Iva Čiperová, vedoucí Katechetického a pedagogického centra v Hradci Králové.

Více o aktivitách všech center se lze dozvědět zde.