Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Papež František vybízí k modlitbě za svou službu


Z Vatikánu
Datum:

Podpořme po celý listopad svými modlitbami papežovo konání.

"Proste Pána, aby mi požehnal. Vaše modlitby mi dodávají sílu a pomáhají mi v rozlišování a doprovázení církve za naslouchání Duchu Svatému. Být papežem neznamená ztratit vlastní lidství – naopak, ve spojení se svatým Božím lidem mé lidství den ze dne narůstá. Být papežem je totiž zároveň určitý proces uvědomování si toho, co znamená být pastýřem. A v tomto procesu se člověk učí, jak být láskyplnější, milosrdnější a především trpělivější, jako je náš otec Bůh, který je tolik trpělivý. Dokážu si představit, že všichni papežové na začátku svého pontifikátu prožívali onen pocit strachu, onu závrať z vědomí, že budou tvrdě souzeni. Bůh totiž bude po nás, biskupech, požadovat, abychom zodpovědně vydali počet ze svého konání.

Pěkně vás prosím, abyste soudili shovívavě. A modlili se za to, aby papež – jakýkoli, dnes je řada na mně – obdržel pomoc Ducha Svatého a byl vůči ní poddajný. Modleme se za papeže, aby při plnění svého poslání nadále a s ustavičnou pomocí Ducha Svatého doprovázel ve víře stádce, které mu svěřil Ježíš. V tichu se nyní za mne pomodlete. A modlete se v můj prospěch!", prosí nás všechny papež František.

Video zde.

Zdroj: Vatican news