Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Papež František: Svědčte svým vrstevníkům


Ze světa , Z Vatikánu
Datum:

Poselství papeže mladým lidem na celém světě.

 ...u příležitosti pětiletého výročí zveřejnění postsynodální exhortace "Christus vivit": Kristus žije a nekonečně vás miluje, žádné pády a chyby nejsou rozhodující. Svědčte o tom svým vrstevníkům.

Od papeže vychází také výzva k "tvůrčímu příspěvku" pro probíhající synodu o synodalitě, aby se "hledaly nové cesty".

Drazí mladí lidé,

Kristus žije a chce, abyste žili! Je to jistota, která vždy naplňuje mé srdce radostí a která mě nyní vybízí k tomu, abych vám napsal toto poselství, pět let po zveřejnění apoštolské exhortace Christus vivit, plodu shromáždění biskupské synody, které mělo téma "Mladí lidé, víra a rozlišování povolání".

Především bych chtěl, aby ve vás má slova oživila naději. V současném mezinárodním kontextu, poznamenaném tolika konflikty, tolika trápeními, si totiž dovedu představit, že mnozí z vás se cítí sklíčeně. Proto bych s vámi chtěl začít od zvěstování, které je základem naděje pro nás i pro celé lidstvo: "Kristus žije!".

Říkám to konkrétně každému z vás: Kristus žije a nekonečně vás miluje. A jeho láska k vám není podmíněna vašimi pády nebo chybami. On, který za vás dal svůj život, nečeká na vaši dokonalost, aby vás mohl milovat. Podívejte se na jeho otevřenou náruč na kříži a "nechte se jím znovu a znovu zachraňovat". Choď s ním jako s přítelem, přijmi ho do svého života a dovol mu sdílet radosti a naděje, utrpení a úzkosti tvého mládí. Uvidíš, že se tvá cesta rozjasní a že i ta největší břemena budou méně těžká, protože on je ponese s tebou. Proto každý den vzývej Ducha Svatého, který "ti dává stále více vstupovat do Kristova srdce, abys byl stále více naplněn jeho láskou, světlem a silou" .

Jak bych si přál, aby se toto hlásání dostalo ke každému z vás a aby ho každý z vás vnímal jako živé a pravdivé ve svém vlastním životě a pocítil touhu podělit se o něj se svými přáteli! Ano, protože máte toto velké poslání: svědčit všem o radosti, která pramení z přátelství s Kristem.

Na začátku svého pontifikátu, během Světových dnů mládeže v Riu de Janeiru, jsem vám důrazně řekl: Dejte o sobě vědět! "Hagan lio!" A dnes vás znovu žádám: dejte se slyšet, křičte, ani ne tak svými hlasy, ale svými životy a srdci, tuto pravdu: Kristus žije! Aby byla celá církev pohnuta povstat, znovu a znovu se vydávat na cestu a přinášet jeho hlásání celému světu.

14. dubna si připomeneme 40. výročí prvního velkého setkání mladých lidí, které bylo v rámci Svatého roku vykoupení zárodkem budoucích Světových dnů mládeže. Na konci onoho jubilejního roku 1984 předal svatý Jan Pavel II. kříž mladým lidem s posláním nést ho po celém světě jako znamení a připomínku toho, že jedině v Ježíši, který zemřel a vstal z mrtvých, je spása a vykoupení. Jak dobře víte, je to dřevěný kříž bez korpusu, který nám tak chce připomenout, že oslavuje především triumf Zmrtvýchvstání, vítězství života nad smrtí, aby všem řekl: "Proč hledáte mezi mrtvými toho, který je živý? On tu není, on vstal z mrtvých" (Lk 24,5-6). A takto kontemplujete Ježíše: živého a překypujícího radostí, vítěze nad smrtí, přítele, který vás miluje a chce ve vás žít.

Jen tak, ve světle jeho přítomnosti, bude vzpomínka na minulost plodná a vy budete mít odvahu žít přítomnost a čelit budoucnosti s nadějí. Budete moci svobodně převzít dějiny svých rodin, svých prarodičů, rodičů, náboženské tradice svých zemí, abyste byli zase staviteli zítřka, "řemeslníky" budoucnosti.

Exhortace Christus vivit je plodem církve, která chce kráčet společně, a proto naslouchá, vede dialog a neustále rozlišuje vůli Boží. Proto bylo před více než pěti lety s ohledem na synodu o mladých lidech tolik z vás, z různých částí světa, požádáno, abyste se podělili o svá vlastní očekávání a přání. Do Říma přijely stovky mladých lidí, kteří po několik dní společně pracovali a shromažďovali náměty, které mohli navrhnout: díky jejich práci mohli biskupové poznat a prohloubit širší a hlubší pohled na svět a církev. Byl to skutečný "synodální experiment", který přinesl mnoho ovoce a který také připravil půdu pro novou synodu, tu, kterou právě prožíváme, právě o synodalitě. Jak čteme v závěrečném dokumentu z roku 2018, "účast mladých lidí ve skutečnosti pomohla 'probudit' synodalitu, která je 'konstitutivním rozměrem církve'". A nyní, v této nové etapě naší církevní cesty, potřebujeme vaši kreativitu více než kdy jindy, abychom mohli objevovat nové cesty, vždy však ve věrnosti našim kořenům.

Drazí mladí lidé, vy jste živou nadějí církve v pohybu! Proto vám děkuji za vaši přítomnost a váš přínos k životu Kristova těla. A prosím vás: nikdy nedopusťte, abychom postrádali váš dobrý halas, váš elán jako u čistého a agilního motoru, váš originální způsob života a hlásání radosti ze Zmrtvýchvstalého Ježíše! Za to se modlím; a vy se za mě, prosím, modlete také. 

Řím, u Svatého Jana Lateránského, 25. března 2024, pondělí Svatého týdne.