Otčenáškovo "spřátelování" inspirací pro výtvarnou soutěž


Z diecéze
Datum:

Zapojte své děti do akce Oblastní charity Hradec Králové.

Oblastní charita Hradec Králové každoročně pořádá výtvarnou soutěž pro děti. Letošní ročník má podtitul PŘÁTELSTVÍ. Inspirací byl pořadatelům Karel Otčenášek. A to nejen jeho loňské sté výročí narození a letošních deset let, které uplynuly od jeho úmrtí, ale zejména sama osobnost otce arcibiskupa

Karel Otčenášek celý svůj život zdůrazňoval význam vzájemného přátelství a porozumění. Užíval často výraz „spřátelování“. Nikdy neztratil víru v přátelství, všude kam přišel, se snažil lidi spojovat. Věděl, jak důležité přátelství je. Téma přátelství je velice aktuální i dnes. Co bylo dřív běžné, najednou není. Nemůžete chodit do školy, do kroužků, s kamarády se setkáváte pouze přes internet. Mít přátelé, mít někoho, kdo Vás vyslechne, pomůže, je velmi potřebné a důležité.

Do výtvarné soutěže mohou děti posílat obrázky vytvořené různými technikami na papír, letos navíc také fotografie. Malovat mohou na čtvrtku A4 nebo A3 - temperami, kreslit pastelkami, voskovkami, čímkoliv. Na zadní stranu výkresu napíše každý autor jméno, věk a telefonní kontakt a zašle na adresu: Oblastní charita HK, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové.

• Termín doručení prací do 10. července 2021.

• Vyhodnocení prací v úterý 22. září. 

• Výherci budou odměněni pěknými cenami.

V rámci soutěže Namaluj, vyfotografuj, oslav s námi Den charity se mohou děti  zapojit také do fotografické soutěže na téma Příroda. K tomuto tématu nás inspirovala příroda sama. Ovlivňuje nás, baví, učí pokory i trpělivosti. Každý den nás udivuje svými barvami a proměnami. Dívejte se kolem sebe, fotografujte vše, co vás zaujme. Posílejte fotografie přírodnin, které připomínají lidský obličej nebo postavu, můžete vyfotografovat i běžné přírodní scenérie, zvířata. Fotografujte, čeho si ten den všimnete a stojí za to formou fotografie předat dál. Zachyťte život v přírodě.

Fotoobrázek s uvedením názvu, jména autora, věku a telefonního kontaktu zasílejte na dobro [at] charitahk.cz.

Výkresy i fotografie budou vystaveny od 20.  září do 1. října 2021 v prostorách suterénu budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v HK a na webu hradecké charity.


Další zprávy

Z diecéze

Nová ředitelka Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Mgr. Zuzana Šimůnková byla jmenována ředitelkou školy a své funkce se ujme 1. 7. 2021.
Česko

Aplikace Noc kostelů

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají.
Z Vatikánu

Papež František k médiím

Poselství Svatého otce Františka  k 55. světovému Dni sdělovacích prostředků 16. května 2021