Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ohlédnutí za Seminářem pro evangelizaci nejen pro katechety


Z diecéze , Evangelizace
Datum:

Hlavní přednáška Pavly Petráškové

V řadě již druhý Seminář o evangelizaci se spojil s pravidelně pořádaným Diecézním setkáním katechetů. Akce s názvem Seminář o evangelizaci nejen pro katechety proběhla v sobotu 10. září v královéhradeckém Novém Adalbertinu.

Celý den provázel verš z 19. kapitoly Skutků apoštolů: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“. Po úvodním „společném (hlasovém) naladění“, které vedla muzikoterapeutka Zuzana Slavíčková, přivítal účastníky Semináře generální vikář Mons. Jan Paseka. Při této příležitosti také představil nového biskupského vikáře pro pastoraci − P. Prokopa Brože. Následně během dopoledne probíhala přednáška Pavly Petráškové, národní koordinátorky charismatické obnovy, na téma „V moci Ducha“. Na začátku přednášky zaznělo svědectví o tom, jak prožila své „pavlovské obrácení“ a zakusila živého Boha, který ji přivedl – zprvu proti její vůli – k charismatické obnově. „Svědectví ‚ne-charismatičky‘ Pavly Petráškové pro mě bylo povzbuzením a potvrzením, že Pán Bůh má velký smysl pro humor“, sdělila po přednášce s úsměvem katechetka Bohumila z chrudimské farnosti.

V hlavní části přednášky uvedla Pavla Petrášková účastníky do tématu působení Ducha Svatého v našich životech.

První dva způsoby působení Ducha jsou záležitostí vnitřní. Jedná se o znovuzrození, které se v nás děje skrze křest, a posvěcení, tedy proces, kdy nám Bůh dává různé milosti a dary Ducha Svatého, a utváří nás tak stále podobnějšími Kristu. Dalším způsobem je  vnější působení – zmocnění. Jedná se o ty chvíle, kdy nám Duch dává svou moc k tomu vykonat něco, na co bychom pouze se svými lidskými silami nestačili. A čtvrtým způsobem je společenství. Je to záležitost jak vnitřní – Duch mění naše srdce – tak i vnější – Duch sám pracuje i na našich vztazích s druhými. Společenství totiž nemá být uniformní, ale pestré a tvořící jednotu v Duchu Svatém. Přednáška vyvrcholila společnou modlitbou a pozváním Ducha Svatého do života účastníků Semináře. „Myslím, že nejen pro mě byl velmi silný okamžik, kdy jsme mohli své životy, vše, čím žijeme, odevzdat Bohu a nechat ho, ať to naplní a promění. Doslova ho ‚pustit k volantu a nekecat mu do řízení‘“, říká o přednášce Pavly Petráškové účastnice Terezie z farnosti Kutná Hora – Sedlec.

Po přednášce následovala mše svatá, jejíž liturgické texty vycházely z tématu dne – působení Ducha Svatého. Homilie, již přednesl generální vikář, byla povzbuzením k odvaze do situací, kdy nás Duch Svatý pozve k něčemu novému.

Po obědě v Novém Adalbertinu si účastníci zvolili jeden z připravených workshopů. Mezi probíraná témata na workshopech – jak katechetická, tak evangelizační – patřilo např.: jak s dětmi mluvit o smrti, jak v katechetické práci využít dramatickou výchovu, jak se lze modlit zpěvem atd. Účastníci měli také možnost seznámit se s hnutím Modlitby matek či diskutovat s přednášející Pavlou Petráškovou.

Z celého Semináře si každý účastník mohl odvézt nejen katechetické materiály pro výuku náboženství, zkušenost vícegeneračního společenství, ale také a především povzbuzení pro život v Duchu a s Duchem.