Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Není tady. Byl vzkříšen.


Z diecéze
Datum:

Nová kniha P. Davida Boumy vám pomůže prožít třeba zbytek postní doby.

Kniha se zaměřuje na teologii německého jazykového prostoru a věnuje se problematice velikonoční víry u čtyř vybraných současných autorů. Hansjürgen Verweyen, Hans Kessler, Joseph Ratzinger a Klaus Berger představují odlišné styly teologické práce, což se promítá i do jejich pojetí Ježíšova vzkříšení. Chceme představit, jak vybraní autoři velikonoční tématiku uchopují a jak ji rozvíjejí včetně některých antropologických a eschatologických souvislostí. Pokusíme se identifikovat biblické, fundamentálněteologické a systematické aspekty Ježíšova zmrtvýchvstání u těchto čtyř výrazně profilovaných osobností pokoncilní teologie a jejich návrhy necháme mezi sebou kriticky a dialogicky komunikovat. Jednou z ambicí našeho snažení bude rovněž naznačit souvislost mezi metodou našich autorů a příslušným konceptem Ježíšova vzkříšení. Hlavním cílem této práce je přiblížit se tajemství Ježíšova zmrtvýchvstání, tak jak je nalézáme v současné teologické diskusi, přivlastnit si vše přínosné a nabídnout české teologické komunitě k další reflexi.

Recenze:

„Text dosvedčuje komplexnosť teologickopedagogického profilu autora, predstavuje neodškriepiteľný prínos pre súčasnú teológiu v priestore presahujúcom hranice domáceho prostredia a zároveň znamená prísľub jeho ďalšej originálnej vedeckej práce.“

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

 

„Je třeba ocenit odvahu autora, se kterou se zhostil tohoto tématu, a to s ohledem na komplexní charakter materiálního a formálního předmětu zkoumané problematiky a na inovativnost tématu…“

ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald, Opole

 

„Najväčším prínosom predloženej práce je jasná metodológia, precíznosť pri prechode z historického skúmania do teológie a následné vyvodenie teologických dôsledkov.“

Libor Marek, S.T.D., S.S.L. Sacred Heart Major Seminary, Detroit