Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Nejen skautské tábory v areálu u zámečku na Vortové


Z diecéze
Datum:

Skautské tábory jako první z plánovaných společných aktivit Biskupství a Diecézních lesů.

V přírodním areálu kolem historicky bývalého biskupského letního sídla Doubravka na Vortové u Hlinska proběhnul začátkem července skautský tábor. Ze strany Biskupství královéhradeckého a Diecézních lesů Hradec Králové tak půjde v příštích letech o další společnou aktivitu, která by podle iniciátorů nově založené tradice měla společnosti přinést mnoho dobrého. „Téma letošní celotáborové hry bylo sjednocení zulských kmenů proti britským kolonizátorům. Děti si nejprve vybraly jednu postavu (válečník, lovec, bylinkář, věštec, šaman, žena v domácnosti) ve které se zdokonalovaly a sbíraly body jako družina. Např. postavily přístřešek, ve kterém jeden z družiny přespal, uvařily si na ohni večeři z připravených surovin. Body také získaly za dobré skutky. Z nich byl vybrán ten nejlepší Zul, který se stal králem. V druhé části se objevili Britové, kteří si chtěli Zuly podrobit, proto se na děti začaly připravovat na závěrečnou bitvu, aby uchránily své území“, popsala nedávný život na skautské táboře na Vortové táborová vedoucí Jana Tauchmanová. Tábora bez elektřiny a bez rodičů, ale za to s partou kamarádů, se kterými může utužit vztahy, naučit se spolupráci, zjistit, v čem je kdo dobrý a vzájemně se obohatit, se zúčastnilo 41 skautů do 18 let. „Zcela specifická byla podpora mladých skautů ze strany obyvatel zámečku Doubravka. Nejen, že nám poskytli zdroj vody, ale připravili si pro děti program o lese. Jim patří veliké poděkování, neboť i přesto, že sami žijí v dost sparťanských podmínkách zámečku, dokáží ještě se srdcem na dlani pomáhat a podporovat druhé“, vděčně kvituje Jana Tauchmanová.

Lovecký zámeček, včetně hájovny, byl Biskupství navrácen rámci restitucí církevního majetku společně s rozsáhlým komplexem lesů v oblasti obce Vortová. Tyto nemovitosti vlastnily a užívaly Lesy České republiky. Další nemovitost, která se v areálu nachází a která nebyla původně v majetku Biskupství, byla později Biskupstvím dokoupena. „Vracíme se nyní k plánům a záměrům, které jsme předkládali po nabytí majetku v restitucích, ale tehdy se pro jejich realizaci nenašel prostor, protože Diecézní lesy Hradec Králové (DLHK) teprve začínaly svoji činnost. Bylo potřeba stabilizovat firmu a následně do toho nastala kůrovcová kalamita. Máme připraven projekt na rekonstrukci loveckého zámečku, který bude sloužit k bydlení lesníka s rodinou a část prostoru bude upravena pro kanceláře správy DLHK“, říká k areálu na Vortové vedoucí Odboru správy majetku Biskupství královéhradeckého Petr Kábrt. Jak dál sdělil, budova současné hájovny bude upravena pro potřeby DLHK, ale zároveň s možností využití k dalším účelům, např. pro hony, přednášky, školení či krátkodobého ubytování, která by sloužila lesníkům. „Domníváme se, že by na Vortové mohly dětské tábory probíhat celé prázdniny. A o víkendech, nebo při střídání turnusů by zde mohly být duchovní cvičení, přednášky, které by mohli navštívit i rodiče dětských účastníků tábora. Poskytnout pozemek organizaci, která vychovává a vede děti k dodržování principů, pravidel, znalosti a lásce k přírodě je velice důležité. Myslím, že je to ta správná cesta“, dodal ještě Petr Kábrt.

Lokalita kolem lesního zámečku se nachází v první zóně CHKO Žďárské vrchy. „Máme radost ze skautských táborů. Do jejich programu se chceme zapojit v rámci lesní pedagogiky, což nepřímo může vést k zájmu o ochranu přírody. Dosavadní spolupráce spočívala především ve vytvoření podmínek pro konání táborů. Domníváme se, že zájem o ochranu přírody je skautům vlastní, my jim k tomu můžeme poskytnout pohled na přírodu očima lesníka. Naše vize hospodaření je vytvářet stabilní a produktivní lesy s optimálním využitím přírůstu lesních porostů a vhodnou - pestrou strukturou zabezpečujícím optimální a dlouhodobě vyrovnaný ekonomický výnos. Ruku v ruce s tím jde péče o přírodní prostředí a hospodaření s vodou“, sdělil k oblasti na Vortové ředitel DLHK Pavel Starý a doplnil, že ekologie a ekonomie musí jít ruku v ruce, neboť se vzájemně podmiňují. V letošním roce DLHK chtějí zahájit komplexní rekonstrukci zámečku pro následné trvalé bydlení, včetně administrativního zázemí. „V případě objektu lesovny je ve výhledu její částečná adaptace s cílem vytvořit zázemí pro větší akce a dále vytvoření kvalitního hospodářského zázemí. Naší dlouhodobou vizí je vytvořit zde areál, který bude obývaný a využívaný nejen k hospodářské činnosti, ale i k pořádání různých akcí. Zároveň počítáme i s celkovou krajinářskou úpravou areálu, aby působil esteticky“, popsal společné plány Biskupství a DLHK lesník Pavel Starý.

Fotogalerie

O bývalém letním sídle královéhradeckých biskupů - zámečku na Vortové - více zde.