Návštěva z Caritas international


Z diecéze
Datum:

Diecézní charita Hradec Králové přivítala v doprovodu Kláry Boumové zástupce Caritas international pana Gernota Krausse z Caritas-Freiburg

Přijel seznámit s projekty pomoci lidem z Ukrajiny poskytované Charitami, jež jsou v síti Charita Česká republika. V Hradec Králové zavítal také do KACPU Hradec Králové, kde mu Jan Kočí přiblížil zapojení Integrační centrum pro cizince poskytujícího zejména odborné poradenství a tlumočení a Dobrovolnické centrum DCH Hradec Králové zajišťujícího dobrovolnickou službu.

Ines Kapr SelimotićTez Dočekalová jej seznámili s provozem šatníku, poskytováním potravin, hygieny a další materiální pomoci. Příliv uprchlíků je v těchto týdnech mnohem nižší, pracovníci Diecézní charita Hradec Králové se při své stálé práci v KACPU zaměřují na provázení uprchlíků, pořádají kurzy češtiny, vyhledávají a dovybavují nezbytnými věcmi byty, pomáhají se zorientovat v komunitě, najít si zaměstnání, školu, školku, zdravotní péči. Pořádají také různé aktivity pro děti i dospělé, přičemž samozřejmě nezapomínají ani na cizince z různých zemí, kterým se věnují běžně. Díky všem, kteří nám pomáháte.