Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Misijní křížová cesta a postní kalendář pro děti 2022


Z diecéze , Postní doba
Datum:

Misijní křížová cesta (s almužnou)

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám opět nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity spojené s dobrým skutkem. V letošním roce se jedná o křížovou cestu spojenou s osobností Pauline Jaricot, zakladatelky Díla šíření víry, která bude v květnu blahořečena.

Křížová cesta s Pauline Jaricot

Přestože se Pauline narodila do bohaté rodiny, zemřela ve velké chudobě. Ač byla v mládí marnivá,  během jednoho kázání pochopila, že víc než lidem by se měla snažit zalíbit Bohu. Navzdory nemocem a protivenstvím, které jí po celý život komplikovaly její plány, se zapáleně snažila naplnit vše, k čemu se cítila být povolána.  A přestože iniciovala a finančně podporovala mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života prožila v hanbě, ponížení a zapomenutí. Když umírala, netušila nic o tom, jak velké a celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává a že její dílo i její odkaz přetrvá stovky let…

Nechme se inspirovat jejím životem. Provázet křížovou cestou nás budou úryvky z jejího deníku, který si psala na přání svého duchovního otce mezi svým 17. až 20. rokem. 

Během postu lze také odkládat finanční dary a následně je věnovat na projekty Papežského misijního díla šíření víry, které Pauline před dvěma sty lety založila. Konkrétně můžete podpořit výstavbu vodovodního zařízení v paraguajské farnosti Campo-Aceval, které umožní místním lidem zachytávat dešťovou vodu a dělat si tak zásoby na období sucha.

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech. Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

Můžete také využít možnosti platby ONLINE.

 

Křížovou cestu si můžete stáhnout v pdf souboru do svého mobilního zařízení, nebo si jej vytisknout. Tuto verzi získáte po vyplnění tohoto dotazníku.

Můžete si také objednat tištěnou verzi přímo v Národní kanceláři nebo u diecézní ředitelky PMD.


 

postní misijní kalendář
Postní kalendář pro děti

Pro blížící se postní dobu jsme pro Vás připravili také oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti.
Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi doma, ve škole, v Misijním klubku a ve farnosti. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu C a přiblížit jim symboly velikonoční doby. Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.