Kurz Samuel


Z diecéze
Datum:

Celoroční měsíční setkávání k rozlišování povolání a životní cesty pro svobodné muže a ženy od 19 do 30 let. Kurz bude probíhat v Pardubicích.

CÍL
Cílem kurzu je pomoci mladým lidem v prohloubení jejich vztahu s Bohem a v rozlišování jejich životního povolání. Úlohou týmu kněží a řeholních sester je vstupovat s členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího Slova, ve sdílení, katechezích, v modlitbě a adoraci rozpoznávat Boží hlas. Kurz má napomáhat při každodenním rozjímání nad Božím slovem a při vedení duchovního deníku, a tak uvádět do správného duchovního rozlišování.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kurz je určen mladým (svobodným) lidem od 19 do 30 let, kteří upřímně a opravdově hledají svoje životní povolání a poslání. Kurz trvá jeden rok a zahrnuje 9 setkání (od října do června), 1 x měsíčně v neděli od 15.00 do 19.00 hod. Místem setkání je fara u kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92). Součástí kurzu je také jednodenní pěší pouť a exercicie. Po přihlášení a zaslání motivačního dopisu proběhne přijímací pohovor. Kurz je bezplatný. Účastníci hradí pouze náklady spojené s exerciciemi na konci kurzu. Důležitou podmínkou pro přijetí je ochota zúčastnit se kurzu v celém jeho rozsahu (absolvovat všechna setkání).

Kurz vede tým kněží a řeholních sester:
O. Jan Linhart, O. Jan Uhlíř, Sr. Gratia Štulířová OSF, Sr. Olga Zelená SSJ
Kontakt: kurzsamuel.dhk [at] gmail.com.

OBSAH SETKÁNÍ
Náplní každého setkání je duchovní slovo k průběhu kurzu, sdílení, přednáška, společná modlitba a adorace. V průběhu každého setkání bude příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru.

Ke stažení