Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání


Z diecéze
Datum:

Zapojte se aktivně do života farností, možná je to vaše povolání v Církvi.

Biskupství královéhradecké organizuje v Hradci Králové, v budově Nového Adalbertina, Kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání (dle kán. 230, § 3 CIC). Kurz se bude konat v termínu leden - květen 2024. Cena za kurz činí 2.200 Kč. V ceně není zahrnuto ubytování a stravování ani náklady spojené s ubytováním a stravováním během duchovní obnovy, která se uskuteční na závěr kurzu na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

Službu pomocníka při podávání svatého přijímání nelze zaměňovat se službou akolyty či akolytky, ke které mohou být laici trvale ustanovováni na základě apoštolského listu papeže Františka motu proprio Spiritus Domini ze dne 11. ledna 2021.

Přihlášku do kurzu na webových stránkách Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého je třeba zaslat nejpozději do 10. ledna 2024 poštou na adresu Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, nebo naskenovanou na e-mail: pomocnici.pe [at] bihk.cz (pomocnici[dot]pe[at]bihk[dot]cz). Do přihlášky je nutné buď uvést, nebo k ní přiložit na samostatném listě doporučení s podpisem duchovního správce vysílající farnosti.

Kurz bude zahájen v sobotu 20. ledna 2024 v 8. 00 hodin v přednáškové místnosti Balbínka, v přízemí budovy Nového Adalbertina, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Při zahájení obdrží účastníci kurzu studijní texty, které je budou provázet celým kurzem. Mši svatou společně slavit nebudeme, ale nabízíme možnost zúčastnit se mše svaté od 7.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí. Celkové penzum kurzu je 29 bloků, tzn. 100 %, pro úspěšné absolvování musí účastník splnit minimálně 75 %, tj. absolvovat minimálně 22 bloků.  Duchovní obnova, která se uskuteční na závěr kurzu, je pro účastníky kurzu povinná. Náklady spojené s duchovní obnovou činí 2.000 Kč. Ze závažných důvodů bude možné, jako náhradu za neabsolvovanou duchovní obnovu v rámci kurzu, doložit účast na jiné duchovní obnově, kterou účastník absolvoval v daném roce.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník Osvědčení o absolvování kurzu pro pomocníky při podávání svatého přijímání.


Další zprávy

Z diecéze

Evangelizační kurz

Biskupství královéhradecké zve k účasti ve 2. ročníku Evangelizačního kurzu.
Jubilejní rok 2025, Z Vatikánu

Bula k Jubilejnímu roku 2025

Nahlédněte do dokumentu papeže Františka...
Z diecéze

Noc kostelů v diecézi

Pro návštěvníky se v naší diecézi otevřelo 268 kaplí, kostelů, sborů, modliteben, zaznamenali jsme přes 36400 návštěvnických vstupů.