Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechumeni se potkali se svým biskupem


Z diecéze
Datum:

V rámci své přípravy na přijetí svátosti křtu měli možnost si s biskupem Janem pohovořit.

Kdo měl z budoucích novokřtěnců napříč diecézí zájem,  mohl v pátek 17. 3. přijet k večeru do biskupské rezidence v Hradci Králové, aby se setkal s diecézním biskupem Janem Vokálem.  Tři desítky katechumenů tuto možnost využilo.  A společenství to nebylo svým složením rozhodně nezajímavé, od dělnických profesí až po lékařku či soudkyni.

Během setkání se každý účastník představil a v krátkosti řekl svůj příběh, proč se rozhodnul stát se křesťanem a přijmout křest v katolické církvi.  Otázky, které následně někteří z nich kladli biskupovi Janovi nebyly právě jednoduché, dotýkaly se hluboké teologie.  

Setkání se zúčastnil také generální vikář Mons. Jan Paseka, který všem zdůraznil, že svátost křtu je tou nejdůležitější věcí, kterou věřící člověk může obdržet, a že ani skutečnost, že se někdo stane posléze papežem,  svátost křtu nepřevyšuje, protože bez křtu by to nebylo možné.

Biskup Jan všem mimo jiné zdůraznil, jak důležité je vychovávat své děti v prostředí víry, které děti ovlivňuje od provopočátku.  Stejně tak všechny přítomné povzbudil, aby se svěřovali do ochrany Matky Boží Panny Marie, která bude vždy stát vedle nich. Diecézní biskup všechny katechumeny ujistil, že je bude provázet svými modlitbami a všem požehnal na jejich cestu s Bohem.