Hledejte své povolání od Boha


Z diecéze
Datum:

Kurz vedený kněžími a řeholními sestrami pomůže najít tu správnou životní cestu.

V královéhradecké diecézi proběhne kurz Samuel. Cílem je pomoci mladým lidem v prohloubení jejich vztahu s Bohem a v rozlišování jejich životního povolání. Kurzem provede tým kněží a řeholních sester, jejichž úlohou je vstupovat s členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího Slova, ve sdílení, katechezích, v modlitbě a adoraci rozpoznávat Boží hlas.

Kurz bude napomáhat při každodenním rozjímání nad Božím slovem a při vedení duchovního deníku, a tak uvádět do správného duchovního rozlišování. Kurz je určen mladým - svobodným lidem od 19 do 30 let a potrvá jeden rok. Zahrnuje devět setkání (od října do června), 1 x měsíčně v neděli od 15.00 do 19.00 hod. Místem setkání je fara u kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92). Součástí kurzu je jednodenní pěší pouť a exercicie.

Více informací a přihlášky na: kurzsamuel.dhk [at] gmail.com.