Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Eucharistický kongres znamením naděje a obnovy


Z Vatikánu
Datum:

Eucharistický kongres vyvrcholí 12. září liturgií celebrovanou papežem Františkem.

Papež ji bude slavit po dopoledni plném setkání nejprve s maďarským prezidentem a premiérem, poté s tamní biskupskou konferencí a zástupci Ekumenické rady církví a některých místních židovských obcí. Po skončení bohoslužby se František vydá na Slovensko.

“Po roce a půl pandemie bude toto setkání velkým znamením naděje, otevřenosti a znovuzrození… Papežská bohoslužba bude takzvaným Statio Orbis, tedy mše svatá, která symbolicky shromažďuje a sjednocuje celou Kristovu církev a vyjadřuje naši jednotu,“ říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Péter Erdö, ostřihomsko-budapešťský arcibiskup. Kongresu předchází teologické sympozium v Ostřihomi.

Je skutečně mezinárodní, účastní se ho asi 300 lidí. Již dvě úvodní přednášky vzbudily velký zájem veřejnosti. Mons. Pierangelo Sequeri hovořil o eucharistii jako zdroji křesťanského života, což je ozvěnou motta kongresu citujícího slova 87. žalmu: Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě (87,7). Kamerunský biskup Joseph-Marie Ndi-Okalla pak hovořil o specifičnosti eucharistické liturgie v Africe, nikoli ovšem o folkloristické úrovni, nýbrž o teologických aspektech, které africká liturgie zvláštním způsobem zdůrazňuje. Bylo to skutečně prohloubení naší víry v eucharistii. Mezi řečníky je také profesor zastupující společenství nekatolických církví v Maďarsku, které jsou součástí Ekumenické rady církví. Vysvětlí jejich teologickou vizi eucharistie. Samozřejmě existují různé polohy: od pravoslaví až po protestantské proudy. Je pro nás velmi užitečné podívat se na tuto širokou škálu postojů.

Mezi zástupci ekumeny nebude na Eucharistickém kongresu v Budapešti chybět ani konstantinopolský patriarcha Bartoloměj. 11. září se zúčastní mše před parlamentem a poté 12. září mše svaté sloužené Svatým otcem. Jak připomíná kardinál Erdö má k Maďarsku blízký vztah. V roce 2000 kanonizoval sv. Štěpána také pro pravoslavnou církev. “Vracíme se ke společným kořenům, kdy křesťanství Východu a Západu bylo ještě jednotné. Bude to také příležitost k modlitbě za jednotu církve,” dodává maďarský kardinál.

V rámci Eucharistického kongresu v Budapešti se bude vůbec poprvé sloužit mše svatá v lovarském dialektu romštiny. Kardiná Erdö k tomu podotýká:

V roce 2008 jsme vydali celou Bibli v lovarském dialektu romštiny, který je nejrozšířenějším jazykem Romů v Evropě. Tento jazyk však neměl liturgické texty. Povzbuzeni papežem Františkem jsme začali připravovat překlad a podařilo se nám dospět ke zralému textu mešního ordinária, které se bude zpívat v tomto jazyce. Hudebníci zkomponovali krásnou hudbu vycházející z tradic romských národů v celé Evropě a vhodnou ke mši. Věříme, že takto bude možné zdůraznit plné společenství s nimi také u oltáře Páně.

 

PROGRAM EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2021

Eucharistickému kongresu bude ve dnech 2. - 4. září 2021 předcházet Teologické symposium v Ostřihomi, sídle primase maďarského. Většina programu kongresu se až do 10. září bude konat v hale Hungexpo.

Neděle 5. září

Celý kongres bude zahájen v odpoledních hodinách zahajovací ceremonií a mší svatou spojenou s prvním svatým přijímáním na náměstí Hrdinů v centru Budapešti. Hlavním celebrantem bude papežský legát.

Pondělí 6. září

Po ranních chválách proběhne katecheze kard. Joao Tempesty z Brazilie. V 10.30 vystoupí se svým svědectvím řeckokatolický kněz, bratr Konstantin Szabó. Následuje mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Piero Marini, prezident Papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy. Účastníci kongresu mohou po obědové pauze dle volby navštívit hodinový workshop na témata pastorální péče dětí, eucharistie jako zdroj dobra, eucharistie a křesťanský život a důvěrnost s Bohem skrze eucharistii.

V 18.00 v bazilice sv. Štěpána proběhne diskuze na téma „Misie v Africe“. V 19.00 se pak uskuteční koncert Mužského byzantského sboru sv. Efraima, na nějž s vystoupením naváže orchestr Csík.

Úterý 7. září

Po ranních chválách promluví kanadský kardinál Gérald Lacroix a zazní svědectví chaldejského patriarchy Louise Raphaela Saka. Hlavním celebrantem mše svaté v 11.30 bude filipínský arcibiskup Jose S. Palma. Mezi úterními workshopy se objeví témata jako eucharistie a Duch Svatý, svědectví bývalé protestantské misionářky Barbary Heil, která konvertovala ke katolicismu, prezentace maďarských katolických prorodinných hnutí a téma objevení Boží krásy v modlitbě a adoraci.

Středa 8. září

Společná modlitba ranních chval proběhne od 8.45. Po ní bude kázat kard. Charles Maung Bo z Myanmaru a o své svědectví se podělí Moysés Azevedo, zakladatel katolické komunity Shalom. Workshopy v tento den poběží již od 11.30 a budou se týkat následujících témat: Jedna Země, jeden Chléb - svět encykliky Laudato si‘, Obnova diecézí a farností skrze nepřetržitou eucharistickou adoraci, hnutí Rebuilt a Svatá země jako země eucharistie.

V 16.00 bude slavena bohoslužba v byzantské liturgii v bazilice sv. Štěpána. Hlavním celebrantem bude Youssef Absi Melkite, řeckokatolický patriarcha ze Syrie. Od 17.00 je pak možné zúčastnit se bohoslužeb v budapešťských farních kostelech v evropských jazycích – němčině, polštině, angličtině, rumunštině, latině, francouzštině, španělštině, italštině, slovenštině či portugalštině.

Kulturním vrcholem dne bude koncert Budapešťského cikánského symfonického orchestru od 20.00 v divadle Erkel.

Čtvrtek 9. září

Po ranních chválách pronese katechezi kard. John Onaiyekan z Nigerie. Teoložka a jedna z prvních žen v Papežské biblické komisi, Mary Healy, vystoupí od 10.30 se svým svědectvím, po němž bude následovat mše svatá sloužená ekvádorským arcibiskupem Alfredo José Espinoza Mateusem. Tato bohoslužba bude hudebně doprovázena částmi mše „Le Devleske“, která je v romském jazyce a byla speciálně zkomponována pro tuto příležitost.

Workshopy od 14.30 nabídnou témata jako mučednictví italských kněží po 2. světové válce, prožívání eucharistie v rámci romské pastorální péče mezi nejchudšími, syrsko-malabarská katolická církev ve světle eucharistie nebo téma eucharistie, evangelizace a sociální angažovanost v Evropě.

V 19.00 bude v bazilice sv. Štěpána vystavena Nejsvětější Svátost k "Eucharistické adoraci komunit" a nabídnuta příležitost ke svátosti smíření. Od 19.30 bude současně probíhat koncert Moskevského patriarchálního sboru v Lisztově akademii.

Pátek 10. září

Na ranní modlitbu naváže katecheze kard. Dominika Duky. Dopolední svědectví pronese János Áder, současný maďarský prezident. Mši svatou bude sloužit lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich. Během bohoslužby zazní části „Budapešťské mše“, jejíž základ tvoří židovské melodie zpívané v latině a která je symbolickým výrazem věrnosti církve vůči jejím kořenům, výrazem její přijímací lásky a jejího poselství současné společnosti.

Páteční workshopy se zaměří na eucharistii a židovskou liturgii, povolání laiků ke svatosti, situaci křesťanů v Koreji a svědectví osob z komunity Cenacolo o osvobozující síle eucharistie.

Večerní program s názvem „Večer mladých“ nabídne od 19.00 koncert, chvály, svědectví a adoraci. Vedle programu pro mladé zazní v Lisztově akademii od 19.30 „Eucharistická symfonie“, jejímž autorem je P. Armando Pierucci OFM.  

Sobota 11.září

Od 10.00 do 15.00 hodin se na Markétině ostrově bude konat Festival rodin. Mše svatá, na kterou naváže eucharistické procesí za světla svíček, bude slavena od 17.00 hodin a zakončena na náměstí Hrdinů závěrečným požehnáním v 21.00. Celebrovat ji bude kard. Péter Erdö, arcibiskup a metropolita arcidiecéze ostřihomsko-budapešťské.

Neděle 12. září

V 11.30 bude Svatý otec sloužit závěrečnou mši svatou „Statio orbis“ na náměstí Hrdinů.

Zdroj: https://www.iec2020.hu/en; www.katyd.cz