Diecéze má nového kněze


Z diecéze
Datum:

V katedrále Svatého Ducha přijal P. Pavel Jelínek z rukou pomocného biskupa Josefa Kajneka kněžské svěcení.

Katedrálu Svatého Ducha v Hradci Králové v sobotu 7. 5. rozezněly zvony a slavnostní zpěvy, které doprovázely obřady kněžského svěcení jáhna Pavla Jelínka, doposud sloužícího v poděbradské farnosti.

„Nelze ničím poměřit krásu a radost této chvíle. To, co se tu bude za okamžik dít, uniká zákonitostem lidského myšlení. Mám velkou radost, že z mého biskupského charismatu se staneš knězem, služebníkem eucharistie a svědkem Kristovy paschy, stále přítomné v oběti mše svaté. Zvláštností letošního kněžského svěcení je to, že jsi tu jediný, že vás není více. Ve tvém srdci však zůstane na tento den trvalá vzpomínka. Povolání ke kněžství je v naší dnešní době zázrak Boží moci a projev Boží lásky. Toto převažuje sebemenší náznak smutku, že jsi tu dnes sám“, řekl ve své homilii biskup Josef svěcenci krátce před jeho vysvěcením na kněze.

Biskup Josef dále zmínil obrovskou pastorační zkušenost, kterou P. Pavel Jelínek zažil během své jáhenské služby, kdy se musel, vzhledem k onemocnění místního kněze, postarat o velký obvod, který k poděbradské farnosti patří a zažil tak již jako jáhen realitu kněžského života.

„Matka sv. Dona Boska řekla před jeho primicí svému synovi, že se stal knězem, aby sloužil mši svatou, což znamená začít i trpět, spojit se s Kristem. Dnes je svět plný specializací. Kněžské povolání začali lidé opomíjet, protože se zdá, že jim chybí specializace. Máme ale kněze, kteří se věnují mládeži, nemocným, rodinám a dalším. Všechny tyto spojuje společenství ve mši  svaté, ve které jsou kněží nezastupitelní, v jejím tajemství se zpřítomňuje v křesťanství to podstatné - Ježíšův život dominující v oběti kříže a slávě vzkříšení“, řekl mimo jiné během slavnosti biskup Josef Kajnek a dodal, že tajemství mše svaté nám zvěstuje vše, v čem nacházíme smysl všeho, co existuje a co dává nám lidem naději, že stojí za to žít a být člověkem.

„Přeji Ti, Pavle, aby radost z dnešního dne, byla Tvou radostí po celý život“, popřál svěcenci jeho světitel.

Primice novokněze P. Pavla Jelínka bude 14. 5. v 10. 00 hod. v Nížkově a den poté v 15. 00 hod. v Poděbradech.

Fotogalerie